Hoppa till innehållet
Cecilia Ferm-Almqvist
Cecilia Ferm-Almqvist. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Miljoner till Spotifyprojekt

Publicerad: 21 december 2016

Professor Cecilia Ferm-Almqvist tilldelas närmare fyra miljoner kronor från Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond. Det med anledning av ett nytt projekt som undersöker betydelsen av strömmande medier i allmänhet och Spotify i synnerhet.

– Det känns fantastiskt och lite overkligt. Efter all tid jag lagt ned på att söka pengar till olika projekt ger det äntligen lön för mödan. Att stiftelsen tror på projektet och menar att det är viktigt är väldigt roligt och stimulerande och det känns spännande att sätt igång med det hela. Vi är en grupp av människor som arbetat målmedvetet med stöd av Gränsöverskridande konst och teknik, och att det kollaborativa arbetet fungerat och lönat sig är jag väldigt stolt över, säger Cecilia Ferm-Almqvist, professor vid Luleå tekniska universitet och understryker hur välkommet det ekonomiska tillskottet är för studien.

Inte varit möjligt utan tillskottet

– Det betyder att vi faktiskt kan sätta igång projektet på riktigt och genomföra det vilket inte hade varit möjligt utan det finansiella stödet. Det gör det möjligt för forskningsgruppen att mötas och få tid att genomföra detta verkligt gränsöverskridande projekt.

Projektet heter Evolving bildung in the nexus of streaming services, art and users – Spotify as a case och undersöker vilken funktion strömmande musik, och andra konstuttryck, kan ha i människors liv, samt hur tekniska strömmade bolag, som Spotify, förhåller sig till och samspelar med dessa funktioner.

Ställer nya frågor

– Vi behöver ställa nya frågor när det gäller relationen mellan människors liv och strömmande musik, men även annan konst, för att förstå hur människor kan erbjudas erfarenheter som möjliggör meningsskapande, att bli sig själv och att förstå och hantera världen, säger Cecilia Ferm-Almqvist som tror att forskningen är efterfrågad.

– Vi vet mycket om till exempel lyssningsvanor och fildelning, men vad det verkligen betyder i människors liv eller vad som påverkar de starka upplevelserna och hur ekonomi, juridik, teknik och ideologi relaterar till det behöver vi veta mer om. Även företag som Spotify behöver troligen veta mer för att kunna bredda sina erbjudanden.

Projektet är gränsöverskridande och involverar skilda discipliner som netnografi, etnografi, big-datanalys, ljudkvalitetsanalys samt filosofiska studier. När projektet avslutas hoppas Cecilia Ferm-Almqvist att kunskaperna om strömmande medier har fördjupats.

– Jag hoppas att vi får fram svar som visar hur tekniska, ekonomiska, ljudtekniska, pedagogiska och konstnärliga parametrar kan kombineras för att erbjuda människor meningsfulla konstupplevelser. Vi siktar mot fördjupad kunskap om strömmande medier i relation till bildning och innovativt metoder för lärande genom strömmade medieplattformer. Vi tänker oss också att resultaten kan erbjuda insikter av betydelse för produktutvecklare inom området strömmade media, lärare, elever och demokratiorienterade initiativ på myndighetsnivå.

Kontakt

Taggar