Hoppa till innehållet

Forskande musiklärare och kritiska vänner i kollaborativa utbildningspraktiker

Publicerad: 27 mars 2014

Struktur, delaktighet, mod och prestigelöshet har hittills visat sig vara viktiga faktorer för att seminarier skall leda till såväl individuell som gemensam akademisk växt.

Sedan 2005 har forskningsmiljöns responsbaserade textseminarier undersökts och utvecklats bland annat i samarbete med Ann-Christin Wennergren, numera lektor i specialpedagogik vid Halmstads Universitet vilket har dokumenterats i ett antal publikationer och under sommaren 2014 kommer ännu ett kapitel som fokuserar seminariets möjligheter och utmaningar på väg mot hållbar akademisk utveckling. Struktur, delaktighet, mod och prestigelöshet har hittills visat sig vara viktiga faktorer för att seminarier skall leda till såväl individuell som gemensam akademisk växt. Ett koncept som kritisk vän är också centralt i sammanhanget.

I samma anda har kollaborivitet i forskarutbildningskurser undersökts i en utvecklande gemensam studie av kursen ”Kollaborativt lärande i musikpedagogiska sammanhang” vilken kommer att presenteras på den högskolepedagogiska konferensen NU2014 i Umeå i oktober. Även här visas på vikten av struktur, autentisk dialog, deltagande och inte minst av möjliggörande ledarskap.

Även kritiska vänner som pedagogiskt redskap i högre instrumentalutbildning där den en-til-en-undervisning som dominerat högre musikutbildning utmanas har fokuserats i en studie som också är internationellt publicerad.

Kommunikation inom och mellan de olika arenor som involveras då musiklärare erbjuds att förkovra sig på forskarutbildningsnivå har studerats inom ramen för den nationella forskarskolan i musikpedagogik driven av Kungl. Musikhögskolan i Stockholm.  Resultaten liksom de inblandade praktiknära forskningsprojekten har presenterats vid internationella konferenser och tidskrifter, och dessutom har en antologi publicerats vid institutionen. Att i princip majoriteten av doktoranderna inte återgått till tjänstgöring i skolpraktiken kan i hög grad skyllas på bristande kommunikation, nyfikenhet och förståelse mellan skolhuvudmän, akademi och politiker.

Artiklar om Forskande musiklärare och kritiska vänner i kollaborativa utbildningspraktiker

Kontaktperson