Hoppa till innehållet

Musikdidaktik som kvalitetscase inom musiklärarutbildning i Norden

Publicerad: 27 mars 2014

Mellan 2006 och 2013 har ett projekt med fokus på kvalitet inom musiklärarutbildningen bedrivits tillsammans med Geir Johansen, professor i musikpedagogik vid Norges Musikhøgskole.

Studien karaktäriserades av ett ”bottom-upp-perspektiv” med utgångspunkt i lärares, handledares och studenters erfarenheter av och uppfattningar om djupt kontra ytligt lärande, val av innehåll och  identitetsformation. Ett flertal artiklar och konferenspresentationer, gemensamma såväl som individuella har sprungit ur projektet. Se publikationer i PURE. Den senaste publikationen som är in press visar på betydelsen av öppenhet och möjligheter till engagemang som grund för ett professionellt lärande från ett studentperspektiv.

Som en utveckling av ovan nämnda projekt springer en ny studie som har musikdidaktiklärares visioner som intresseområde. Projektet är ett samarbete mellan Finland, Norge och Sverige och involverar förutom ovanstående även Marja-Leena Juntunen från Sibeliusakademin i Helsingfors. Visionerna förhålls till hur lärarna lägger upp sin undervisning, vad de väljer som innehåll och hur de erbjuder studenterna en väg ut i det dynamiska yrkeslivet. Kursplaner så väl som traditioner i de tre länderna samt inom de olika undervisningstraditionerna knutna till klassrum och instrument, relateras. En publikation som fokuserar kursplanerna finns tillgänglig och en ytterligare med fokus på visionerna kommer att tryckas 2016 i International Journal of Music Education.

Artiklar om Musikdidaktik som kvalitetscase inom musiklärarutbildning i Norden

Kontaktperson