Hoppa till innehållet

Risk för konservering av traditionella könsroller I ensembleundervisning på gymnasiet?

Publicerad: 17 oktober 2017

Baserat på intervjuer med fem kvinnliga gitarrister, utspridda geografiskt och åldersmässigt, med erfarenhet av ensembleundervisning på gymnasiet tydliggörs aspekter av det att bli och vara elgittarist och kvinna.

De fem intervjuade kvinnliga elgitarristerna var mellan 16 och 25 år, varav tre studerade vid gymnasiets estetiska program vid tiden förstudien, och två hade avslutat, ett respektive sex år tidigare. En av de intervjuade spelade i en ensemble enbart besatt av kvinnliga musiker, medan de resterande var ensamma kvinnliga elever med elgitarr som huvudinstrument. Intervjuerna genomfördes som öppna samtal, transkriberades, analyserades i fenomenologisk hermeneutisk anda. Bland annat visar resultaten på vad ensemblelärare behöver förhålla sig till, ta ansvar för samt göra för att på sikt bidra till en jämlik och jämställd undervisning.

Artiklar