Hoppa till innehållet

Studier av komposition och improvisation

Publicerad: 27 mars 2014

Ett prioriterat område inom forskningsmiljön är kreativ komposition och improvisation.

Ett kompositionsprojekt med fokus på Nutida musik vilket involverar musikklasselever på Christinaskolan, instrumental- och kompositionselever vid Framnäs Folkhögskola, deras lärare och en professionell kompositör har följts under läsåret 2012-2013. En första publikation med fokus på elevernas upplevelse av deltagande i kompositionsprojektet, där nutida musik skapades i grupper för framnäselever med stöd av framnäselever, är submittad. Det visar sig att faktorer som Släppa på kontrollen, lära av varandra och skapa –var avgörande för ett lyckat resultat. Funktionen av empowerment i sammanhanget kommer också att studeras vidare, med grund även i observerade lektionstillfällen och kompositioner.

En gränsöverskridande improvisationsidé bland musikerstudenter på institutionen kommer också att studeras närmare under året för att erbjuda förståelse av vad kollaborativ improvisation med grund i individens (genrebefriade) idéer egentligen kan innebära.

Artiklar om Studier av komposition och improvisation

Kontaktperson