Hoppa till innehållet
Studio Acusticum ljus
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Tolkningsrum – ett forskningsprojekt om musicerande och rumsakustik

I det konstnärliga forskningsprojektet "Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik", som stöds av Vetenskapsrådet, undersöks sambandet mellan musikalisk interpretation och konsertsalsakustik.

Projektet utnyttjar de speciella möjligheter som erbjuds av det unika konserthuset Studio Acusticum i Piteå, där de akustiska egenskaperna kan förändras genom höjning och sänkning av innertaket. 

Sätter konstnärliga aspekter i centrum

Syftet är att undersöka hur musikutövning och musikupplevelse i en konsertlokal påverkas av varierande akustiska egenskaper under i övrigt identiska förhållanden (samma lokal, samma musiker, samma repertoar, etc.)

Några av de många frågor som projektet söker besvara handlar om vad "bra" eller "dålig" akustik egentligen innebär för en musiker – om upplevelsen av att akustiken är bra också gör att framförandet också upplevs som bättre vid lyssning i efterhand, och hur musikerns anpassning till akustiken går till.
Projektet sätter konstnärliga aspekter och musikers egna erfarenheter i centrum och skiljer sig därmed från tidigare liknande forskning, som främst gjorts inom akustikvetenskapens ram.

Kärnan är musikaliska framföranden

I projektet samverkar forskare/musiker med olika specialiseringar inom musikalisk gestaltning och ljudteknik. Kärnan i projektet är musikaliska framföranden av professionella musiker i olika besättningar: piano, orgel, flöjt solo, flöjt och piano, stråkkvartett, blåsarkvintett, en större kammarensemble samt en blandad kör. Tre av forskargruppens medlemmar medverkar även som musiker (piano, orgel, dirigent).