Studio Acusticum
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Om projektet

I det konstnärliga forskningsprojektet "Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik", som stöds av Vetenskapsrådet, undersöks sambandet mellan musikalisk interpretation och konsertsalsakustik.

Projektet utnyttjar de speciella möjligheter som erbjuds av det unika konserthuset Studio Acusticum i Piteå, där de akustiska egenskaperna kan förändras genom höjning och sänkning av innertaket.  Syftet är att undersöka hur musikutövning och musikupplevelse i en konsertlokal påverkas av varierande akustiska egenskaper under i övrigt identiska förhållanden (samma lokal, samma musiker, samma repertoar, etc.). Några av de många frågor som projektet söker besvara handlar om vad "bra" eller "dålig" akustik egentligen innebär för en musiker – om upplevelsen av att akustiken är bra också gör att framförandet också upplevs som bättre vid lyssning i efterhand, och hur musikerns anpassning till akustiken går till. Projektet sätter konstnärliga aspekter och musikers egna erfarenheter i centrum och skiljer sig därmed från tidigare liknande forskning, som främst gjorts inom akustikvetenskapens ram.

Kärnan är musikaliska framföranden

I projektet samverkar forskare/musiker med olika specialiseringar inom musikalisk gestaltning och ljudteknik. Kärnan i projektet är musikaliska framföranden av professionella musiker i olika besättningar: piano, orgel, flöjt solo, flöjt och piano, stråkkvartett, blåsarkvintett, en större kammarensemble samt en blandad kör. Tre av forskargruppens medlemmar medverkar även som musiker (piano, orgel, dirigent).

Inom projektet har  framförandesessioner genomförts i Studio Acusticum med samma musiker och samma repertoar vid tre eller fyra skilda tillfällen under en och samma dag, med olika takhöjdslägen och därmed under olika akustiska förhållanden. Musiken för varje solist/ensemble har valts så att olika karaktärer och epoker inom västerländsk konstmusik blir representerade. Direkt efter varje framförande har medverkande musiker och övriga i forskargruppen skrivit ner sina intryck och reflektioner. Dessutom spelas varje tillfälle in, så att man kan lyssna i efterhand mer reflekterat och även jämföra de olika framförandena och därmed få en bild av hur förändringarna i akustiken påverkar t.ex. tempo, tonstyrka, frasering och artikulation. I ett senare skede av projektet har ytterligare inspelningar gjorts i den akustik som utifrån de skriftliga utvärderingarna bedömts vara optimal för det konstnärliga resultatet. Klingande exempel från inspelningarna kan höras på [länk]

Arbeta medvetet med akustik

Vad kommer då projektet att kunna åstadkomma, och vilket betydelse kan resultaten ha för musiker? Ett viktigt mål är att ta fram nya sätt för musiker att arbeta medvetet med rummets akustik och att utnyttja akustiska egenskaper i konstnärliga syften. Projektets uppläggning möjliggör också ett djupgående tankeutbyte mellan musiker i frågor som rör konstnärliga aspekter på rumsakustiska frågor, och det förväntas öka möjligheterna för att musikerperspektivet beaktas vid konstruktion och ombyggnad av konsertlokaler.

Projektet har presenterats vid ett antal nationella och internationella konferenser. Det kommer också att redovisas i artiklar i tidskrifter inom konstnärlig forskning, musikvetenskap och ljudteknik. Forskningsprojektet avslutas vid utgången av 2017.