Tidslinje, forskningsprojektet Tolkningsrum

Början på 2013: Inledande möten mellan professor Sverker Jullander, docent Jan Berg och professor Petter Sundkvist

September 2013: Vi söker stöd att genomföra en pilotstudie från Gränsöverskridande konst och teknik, ett av Luleå tekniska universitets nio starka forsknings- och innovationsområden

September 2013: Assistant professor Helge Kjekshus is involved in the project

September 2013: Lektor Helge Kjekshus engageras i projektet

28 oktober 2013: Pengar beviljas till pilotstudie

31 oktober 2013: Inspelningssessioner (pilotstudie) i Studio Acusticum. Kjekshus framför två stycken av Grieg i fyra olika akustiker

November 2013: Analyser av inspelningarna

December 2013-januari 2014: Förbereder abstrakt till konferensen Musikforskning idag 2014 

24 februari 2014: Konferensartikel accepterad

25 februari 2014: Möten, förberedelser av en ansökan till Vetenskapsrådet

Mars 2014: Författar ansökan Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik

25 mars 2014: Ansökan inskickad

12 juni 2014: Pilotstudien Room acoustics influence on musical interpretation presenteras på Musikforskning idag, Linnéuniversitetet, Växjö Sweden.

24 september 2014: Forskningsprojektet Tolkningsrum: musikalisk interpretation i samspel med rumsakustik får 2.5 miljoner SEK i stöd från Vetenskapsrådet.
15:00, vi firar med kaffe och tårta

15 januari 2015: Projektmöte I med forskningsgruppen:
Projektledare: Professor Sverker Jullander LTU
Professor Petter Sundkvist, LTU
Professor Karin Nelson, Norwegian Academy of Music
Docent Jan Berg, LTU
Lektor Helge Kjekshus, LTU

Februari-mars 2015: Planering av kommande inspelningssessioner i Studio Acusticum

26 februari 2015: Projektmöte II

19 mars 2015: Projektmöte III, lector Tomas Johannesson ansluter till forskningsgruppen

21 juni 2015: Tekniska förberedelse inför inspelningssessioner i Studio Acusticum

22 juni 2015: Inspelningssessioner med orgel i Studio Acusticum, solist Karin Nelson framför Buxtehude, Reger och Hambraeus. Tre olika akustiker

23 juni 2015: Förbereder instruktioner till kommande lyssningar av inspelningar i hemmiljö

3 juli 2015: Fastställer instruktioner för lyssning av inspelningar i hemmiljö

1-15 augusti 2015: Analys av orgelinspelningar

13 augusti 2015: Projektmöte IV, sammanfattar lyssningsrapporter från orgelinspelningar. Gemensamma lyssningar i studio, jämförelse av inspelningar

14 augusti 2015: Tekniska förberedelse inför inspelningssessioner i Studio Acusticum

15 augusti 2015: Inspelningssessioner med flöjt och piano i Studio Acusticum med solisterna Sara Hammarström flöjt och Helge Kjekshus piano, framföranden av Bach, Reinecke och Poulenc. Tre olika akustiker

16 augusti 2015: Inspelningssessioner med flöjt och piano i Studio Acusticum med solisten Sara Hammarström flöjt, framföranden av Telemann, Debussy och Berio. Tre olika akustiker

20-30 augusti 2015: Förberedelser av abstrakt till konferensen Unfolding the Process på Norges Musikhögskola

September 2015: Analys av inspelningarna med flöjt och flöjt/piano

6 oktober 2015: Projektmöte V, sammanfattning av lyssningsrapporter från inspelningarna med flöjt och flöjt/piano. Gemensamma lyssningar i studio, jämförelse av inspelningar

18 november 2015: Presentation av forskningsprojektet Unfolding the Process på Norges Musikhögskola

November-december 2015: Arbetar med artikel till Audio Engineering Society

Januari 2016: Abstrakt till AES accepterad

Mars 2016: Slutgiltig artikel inskickad till AES

Februari 2016: Planering av inspelningar med Esbjerg Ensemble och Erik Westbergs Vokalensemble

18th of March 2016: Tekniska förberedelse inför inspelningssessioner i Studio Acusticum

19 mars 2016: Inspelningssessioner med Esbjerg ensemble i Studio Acusticum, framföranden av Dvořák, Nielsen och Häll. Tre olika akustiker

April 2016: Analys av inspelningar med Esbjerg ensemble

26 April 2016: Tekniska förberedelse inför inspelningssessioner i Studio Acusticum

27 april 2016: Inspelningssessioner av Erik Westbergs vokalensemble i Studio Acusticum, framföranden av Olsson, Farmer, Bäck och Reger. Tre olika akustiker

28 april 2016: Projektmöte VI, sammanfattning av lyssningsrapporter från inspelningarna med Esbjerg ensemble. Gemensamma lyssningar i studio, jämförelse av inspelningar

April 2016: Skriver abstrakt till konferensen Making Time in Music på Oxford University

April 2016: Skriver abstrakt till konferensen 2nd International Music and Performing Arts Conference Universiti Pendidikan Sultan Idris, Malaysia

10 maj 2016: Artikeln till konferensen i Oxford accepterad

Juni 2016: Presentation på Acoustical Engineering Society convent i Paris

14 juni 2016: Konferensartikeln till Malaysia accepterad

20 juni 2016: På grund av tidsbrist tackar vi nej till medverkan på konferensen i Malaysia

1-15 augusti 2016: Analys av inspelningarna med Erik Westbergs vokalensemble

18 augusti 2016: Projektmöte VII, sammanfattning av lyssningsrapporter från inspelningarna med Erik Westbergs vokalensemble. Gemensamma lyssningar i studio, jämförelse av inspelningar

14-16 september 2016: Deltagande på konferensen Making Time in Music på Oxford universitet, presentation av Room for Interpretation den 15e.

Oktober 2016: Författar utkast till kapitel i Making Time in Music edited volume.

4 november 2016: utkastet ej antaget

Januari 2017: Insamling av artiklar och framställan av en uppdaterad litteraturlista över vårt forskningsområde.

Slutet av januari 2017: Skriver abstrakt till konferensen Musikforskning idag 2017

Början av februari 2017: Skriver abstrakt till EPARM konferens 2017 i Bryssel.

23 februari 2017: Artikel accepterad till Musikforskning idag 2017

24 februari 2017: Artikel accepterad till EPARM

28 februari 2017: Projektmöte VIII, planering av kommande artiklar, organisering av det stora insamlade materialet, planering för forskningsprojektets avslutning

Mars 2017: Arbete med att organisera musikernas lyssningsrapporter från de olika inspelnings- och lyssningssessionerna

6 april 2017: Projektmöte IX, planering av avslutande inspelningar, planering av kommande artiklar

20-22 april 2017: Presentation på konferensen EPARM 2017 i Bryssel

15 maj 2017: Projektmöte X, fortsatt planering av avslutande inspelningar, planering av hemsida och kommande artiklar

12 juni 2017: Tekniska förberedelse inför inspelningssessioner i Studio Acusticum

13 juni 2017: Inspelningssession flöjt, Sara Hammarström framför Debussy. Inspelningssession piano och flöjt, Sara Hammarström och Helge Kjekshus framför Poulenc. Inspelningssession piano, Helge Kjekshus framför Grieg. En ”ideal” akustik för varje inspelning vald av forskningsgruppen i samråd med interpreterna

14 juni 2017: Presentation på konferensen Musikforskning idag 2017, Piteå

Augusti 2017: Arbete med hemsida och artikelförfattande

14-15 augusti 2017: Skriver abstrakt till Call for proposals – Vetenskapsrådets symposium om konstnärlig forskning 2017