Hoppa till innehållet

GEMM

GEMM (Gesture, Embodiment and Machines in Music) bildades 2018 och leds av professor Stefan Östersjö. Forskningsklustret gör tvärdisciplinär forskning på interaktivitet i musikaliskt skapande i samarbete med forskningscentra i Europa och USA.

GEMM bedriver grundforskning i musikalisk gestaltning genom utvecklandet av metoder för multimodal datainsamling och analys. Samtidigt är den tillämpade forskningen viktig, och här utgör samarbetet med professionella aktörer i musiklivet en central faktor. GEMM syftar till att driva utvecklingen i musiklivet, regionalt, nationellt och internationellt. Med Norrbotten NEO, Gestrument och Studio Acusticum som samarbetsparter skapas nya konstnärliga projekt, kompositioner och teknologiska redskap som för musiken vidare i samhället.

Forskningsklustret har en kärna av två professorer, Östersjö tillsammans med Åsa Unander-Scharin, två postdoktorala forskare, Federico Visi och Rodrigo Schramm, samt doktoranderna Mattias Petersson, Robert Ek och Jesper Nordin. Nordin är tonsättare, men också skaparen av den interaktiva teknologin Gestrument, ett svenskt företag som också delfinansierar Nordins doktorandstudier. Robert Ek är klarinettist i Norrbotten NEO och är doktorand i samarbete med Norrbottensmusiken och LTU. Både Gestrument, Norrbotten NEO och Studio Acusticum är viktiga parter i GEMM. Viktigt är också samarbetet med professor Ulrik Röijezon vid avdelningen för Hälsovetenskap, som deltagit i flera delstudier av gestik i musikaliskt framförande.

Två bokpublikationer presenterar resultat som lagt grunden för arbetet i GEMM:

Metodutvecklingen i GEMM diskuteras vidare i följande publikationer:

Kontakt

Stefan Östersjö

Stefan Östersjö, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0911-72606
Organisation: Musikalisk gestaltning, Musik medier och teater , Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle