Hoppa till innehållet

Den himmelska mekaniken - fysiken och mystiken i den besjälade rörelsen (2004–2008)

Publicerad: 31 mars 2011

Finansierat av Vetenskapsrådet.

Projektledare: professor Sture Brändström

Den himmelska mekaniken - fysiken och mystiken i den besjälade rörelsen Att besjäla tingen och naturen är ett mänskligt fenomen som tagit sig olika uttryck i olika tider och kulturer.

Med ny teknologi har det blivit möjligt att simulera liv – att besjäla digitala och virtuella kroppar och att samspela med robotar och andra mekaniska varelser. Det övergripande syftet med detta projekt var att i konstnärlig process undersöka hur mänskliga rörelsekvaliteter kan fångas, förvandlas och simuleras i koreografiska verk med ny teknologi.

I projektet utvecklades och skapades gränssnitt där vi kan interagera med och genom virtuella kroppar och rum på sätt som inte tidigare varit möjligt. Hur uppfattar vi rörelse och hur kommunicerar vi genom rörelse när förutsättningarna förändras? Hur syns spåren av en själ i en dansande kropp? Det som utmärker en intressant dansare är förmågan att på ett mycket precist sätt relatera till något annat. Det är dansarens uppmärksamhet som väcker intresse hos publiken - det specifikt personliga som syns i hur vi ser, lyssnar, balanserar och samspelar med musik. En uppmärksamhet som samtidigt är både aktiv och passiv - sensorisk och motorisk. Vi ser spåren av dansarens intryck i rörelsen - det personliga i rörelsen - kroppens röst. I rörelsen ser vi spår av en själ - någon som känner, tänker och reflekterar. Dansarens vakenhet och närvaro laddar rummet och gör tiden betydelsefull. Genom dansarens närvaro besjälas rum och tid och vi kan genom dansaren uppmärksamma något vi inte tidigare har erfarit eller tänkt.

Projektet genomfördes av koreografen och doktoranden Åsa Unander-Scharin och resulterade i avhandlingen "Mänsklig mekanik och besjälade maskiner. Koreografiska perspektiv på mänskliga kvaliteter i kroppars rörelse." Avhandlingen består av en textdel med fenomenologisk anknytning till Merleau-Ponty och till Don Ihdes experimentella postfenomenologi samt en DVD med avsnitt ur olika koreografiska verk. Dessa verk rör sig i spänningsfältet mellan fysik och mystik där rörelse är den minsta beståndsdelen - och den största. Stillhet och tomrum är förutsättningen för att synliggöra rörelsen. Olika ämnesområdens undersökningar av rörelse, tid och rum – kropp och perception – som mänskligt upplevda fenomen ligger till grund för avhandlingens textdel. I projektet ingick även utveckling av program och teknik för rörelsebaserade interaktiva gränssnitt.