Hoppa till innehållet

Musikfolkhögskolans utbildningsideologier

Publicerad: 11 april 2014

På vilket sätt har det folkbildningsbaserade musikpedagogiska arvet påverkat den högre musikutbildningen?

Projektdeltagare: Sture Brändström, Thomas von Wachenfeldt, Juvas Marianne Liljas, Sten Dahlstedt, Anna Larsson

Lärosäte: Luleå tekniska universitet, Högskolan Dalarna, Uppsala universitet, Umeå universitet

Folkhögskolan har varit av stor betydelse för rekryteringen till högre musikutbildning och en betydande del av musikhögskolornas lärare har under något år studerat vid en musikfolkhögskola. På vilket sätt det folkbildningsbaserade musikpedagogiska arvet påverkat den högre musikutbildningen har varit ett genomgående tema i projektet Musikfolkhögskolans utbildningsideologier. Projektets första del har inriktats på etableringen av Folkliga musikskolan i Ingesund samt ideologier inom svensk spelmansrörelse under 1920-talet. I den andra delen har fokus legat på grundandet av Framnäs folkhögskola under 1950-talet. En undersökning av dagens utbildning av folkmusiker har också genomförts.