Det samhällsekonomiska värdet av geologisk information

Publicerad: 2 december 2013

I slutet av 2011 beviljades Luleå tekniska universitet forskningsmedel från Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) för projektet "Det samhällsekonomiska värdet av geologisk information". I september 2012 startade projektet då Elisabeth Häggquist påbörjade sitt avhandlingsarbete inom nationalekonomi. 

Projektet är tvärvetenskapligt då det kombinerar kompetens från ekonomi och geovetenskap. Projektet fokuserar på ekonomisk värdering av en kollektiv nyttighet, dvs geologisk information, som behöver kompletteras med en fördjupad kunskap för att besvara frågan om informationens samhällsvärde.  


Under denna sida kan man läsa mer om projektet samt den pågående delstudien kring faktiskt och potentiellt användande av geologisk information i svenska kommuner.