Projektmål

Publicerad: 5 december 2013

Projektmål

De viktigaste målen med detta forskningsprojekt är att:

(A) bedöma den nuvarande och potentiella användningen av geologisk information i Sverige;
 

(B)utvärdera hur geologisk information gör ett bidrag till kvaliteten och kostnaderna för användarnas arbete samt ge ekonomiska uppskattningar av dessa, och


(C) ge en scenariobaserad analys av den potentiella nyttan av geologisk information i framtiden (baserat på olika antaganden om strukturella förändringar i samhället och den därav härledda efterfrågan på geologisk information).