Hoppa till innehållet
Åsa Lindman
Åsa Lindman, filosofie doktor vid Luleå tekniska universitet. Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Energiomställning kräver nya styrmedel

Publicerad: 29 april 2015

För att komma tillrätta med klimatförändringarna och uppnå samhällets högt ställda klimatmål krävs det att den kolintensiva energianvändningen minskar till förmån för förnyelsebar energiteknik, som till exempel vindkraft. Övergången kräver dock en översyn av politikens styrmedel visar ny forskning på Luleå tekniska universitet.

– Med bättre styrmedel och ekonomiska incitament kan vi på ett mer effektivt sätt uppnå våra mål. Dels att vi faktiskt uppfyller de befintliga riktlinjerna men även att vi kan göra det på ett mer kostnadseffektivt sätt, säger Åsa Lindman, filosofie doktor vid Luleå tekniska universitet.

Uppmuntra spridning av förnybar teknik

Åsa Lindman lade nyligen fram doktorsavhandlingen Essays on Renewable Energy Technology Development and Voluntary Carbon Offset. Studiens övergripande tema var att försöka förstå teknikutvecklingsprocessen inom sektorn för förnyelsebar energiteknik. På så vis kan man identifiera några av de viktigaste drivkrafterna bakom den för att på så sätt kunna utforma styrmedel som uppmuntrar spridning av förnybar teknik. En avgörande insikt av forskningen är att det krävs en helhetsbild för att styrmedel och riktlinjer ska få reella verkningar.

– Utformningen av förnyelsebar energiteknikutveckling är en komplex uppgift att komma till rätta med och min forskning visar att det krävs flera olika strategier för att ta till sig olika typer av marknadsmisslyckanden. Till exempel kan det finnas starka skäl att komplettera ett utsläppspris på koldioxid med andra styrmedel som specifikt gynnar teknisk utveckling, säger Åsa Lindman och fortsätter.

– Bland annat krävs det offentliga investeringar i forskning och utveckling av energiteknik. De ekonomiska incitamenten räcker inte ensamt utan den tekniska utvecklingen måste uppmuntras i alla stadier för att styrmedlen ska få önskad effekt.

Utvecklingen bör drivas av offentliga satsningar

Åsa Lindman menar att den energitekniska utvecklingen inte enbart kan drivas av den fria marknaden utan även bör finansieras med offentliga medel.

– När ny kunskap väl genererats kan den användas av flera aktörer till en låg kostnad och den som producerat kunskapen bidrar även till fördelar som inte uteslutande kan användas av uppfinnaren själv även om denne kanske bär hela kostnaden för investeringen. Därför kan det vara viktigt att stödja införandet av ny teknik på marknaden från offentligt håll, berättar Åsa Lindman.

Kontakt

Åsa Lindman

Lindman, Åsa - Universitetslektor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492376
Rum: A418 - Luleå»

Taggar