Hoppa till innehållet
Skog
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Examensarbete publiceras i vetenskaplig tidskrift

Publicerad: 16 augusti 2018

Studenterna Casper Olofsson och Joel Wadsten blev klar med sitt magisterexamen i nationalekonomi 2017. Nu har resultaten från deras examensarbete om handel med biobränsle publicerats i den vetenskapliga journalen Scandinavian Journal of Forest Research.

Uppsatsen analyserar och undersöker vilka faktorer som påverkar handeln med träråvaror inom den Europeiska Unionen. Genom att öka förståelsen av vad som driver handeln med skogsråvaror, ökar vi även våra möjligheter att effektivt utnyttja bioenergi i klimatarbetet, säger Joel och Casper. Vissa länder i EU har en relativt stor tillgång på skogsråvara, medan andra länder har mindre. Samtidigt skiljer sig de ekonomiska, strukturella och institutionella förutsättningarna sig åt mellan länderna. Genom att förbättra handeln av skogsråvara mellan medlemsländerna kan vi därmed underlätta klimatarbetets målsättningar.

Studien bygger på ett stort data set som inkluderar årliga handelsparterns för två kategorier träråvara, 28 medlemsländer och över perioden 2005-2014. Studien bidrar med nya insikter kring klimatarbetet och hur det kan kopplas till handel med biobränsle, speciellt då skogsråvara, säger professor Robert Lundmark. Resultatet har nu publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scandinavian Journal of Forest Research, som är en ledande internationell forskningstidsskift inom bland annat skogsekonomi. Tidsskiften har getts ut sedan 1986 och är brett indexerad, inklusive Web of Science.

Bidrar till forskningen om nationalekonomi

Joel och Caspers handledare Robert Lundmark, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, insåg redan vid de initiala diskussionerna och med tillgången till det rika datasetet att examensarbetet skulle vara intressant från ett forskningsperspektiv.

– Joel och Casper har jobbat hårt och visat sig duktiga på att behandla och analysera stora data set, säger Robert Lundmark. Detta tillsammans med den intressanta och originella forskningsfrågan gjorde det möjligt att vidareutveckla examensarbetet till en vetenskaplig artikel. Det är otroligt stimulerande att handleda studenter som vill bidra till forskingen i sina examensarbeten, säger han. 

Kontakt

Robert Lundmark

Robert Lundmark, Professor

Telefon: 0920-492346
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle