bio4energy
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Bio4Energy: Systemanalys och bioekonomi

Publicerad: 14 mars 2018

Bio4Energy är ett forskningsnätverk med det gemensamma syftet att skapa effektiva och miljövänliga bioraffinaderiprocesser, inklusive metoder och verktyg för att skapa biobränslen, gröna kemikalier och nya biobaserade material, som använder skogsbaserad biomassa eller organiskt avfall som råmaterial. Nätverket finansieras direkt av svenska regeringen som ett strategiskt forskningsområde.

Plattformen för systemanalys och bioekonomi

Bio4Energy är uppdelat i sju plattformar varav forskare vid avdelningen för samhällsvetenskap vid ämnet nationalekonomi är involverad i plattformen för systemanalys och bioekonomi. Plattformen bedriver forskning inom följande områden:

  • Användningen av processintegrationsmetoder för att optimera energi- och materialflöden.
  • Teknisk-ekonomiska utvärderingar.
  • Livscykelanalyser för miljövärderingar.
  • Policyutformning och implementering, regleringsfrågor, marknadsdynamik och innovationsspridning.
  • Spatial modellering av kostnadseffektiva lokaliseringar av energianläggningar.
bio4energy

Kontakt

Robert Lundmark

Robert Lundmark, Professor

Telefon: 0920-492346
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Joakim Lundgren

Joakim Lundgren, Professor

Telefon: 0920-491307
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik