FOES
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

En hållbar omställning av energisystemet

Publicerad: 21 november 2017

Forskningsprojektet "En hållbar omställning av energisystemet mot en ökad andel bioenergi" fokuserar på bioraffinaderier och på omställningen mot en biobaserad ekonomi.

Projektet är tvärvetenskapligt och uppbyggt kring tre sammankopplade doktorandprojekt:

  1. Marknader och prisbildning
  2. Tekniker och värdekedjor
  3. Lokalisering och industriell omställning.

Det övergripande systemperspektivet utgår från biomassans betydelse i omställningen till ett långsiktigt hållbart energisystem i allmänhet, och till en effektiv och uthållig spatial resursanvändning och produktion samt till ökade produktvärdekedjor, i synnerhet. Fokus ligger på bioraffinaderier och på omställningen mot en biobaserad ekonomi. Ett spatialt angreppssätt tillämpas i kombination med nationell energisystemanalys, samtidigt som tekniska utvecklingspotentialer och industriella tillämpningar sammanlänkas med råvaruförsörjning samt med marknads och policyaspekter. Målsättningen är att bidra till kompetensförsörjningen och utvecklingen av systemanalytisk forskning i Sverige samt att bidra med ny kunskap till hållbar omställning av det svenska energisystemet.

Forskarskolan Energisystem

Forskarskola Energisystem består av tvärvetenskapliga forskningsprojekt som genomförs i samarbete mellan flera universitet och högskolor och en stödstruktur för att hålla samman programmet och stärka det tvärvetenskapliga samarbetet genom exempelvis gemensamma doktorandkurser och seminarier.

Forskarskolan har för närvarande 10 doktorander från Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Mälardalens högskola, Luleå tekniska universitet, Lunds universitet och Chalmers tekniska högskola.

Kontakt

Professor

Robert Lundmark

Lundmark, Robert - Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-492346
Rum: A506 - Luleå»