Hoppa till innehållet
Skogsmaskin nationalekonomi

Industrin går åt skogen?

Publicerad: 14 mars 2018

Projekt "Industrin går åt skogen? Metallindustrins framtida skogsbiomassaanvändning – möjligheter och konsekvenser"
syftar till att ta fram ny kunskap om möjligheterna för svensk gruv- och metallindustrin att använda skoglig biomassa för att minska sina CO2-utsläpp.

Detta projekt tar ett helhetsgrepp om biobränslealternativ för gruv- och metallindustrin relativt annan biobränsleanvändning. Teknoekonomi kopplas till geografiska aspekter, marknadseffekter och konsekvenser för resurseffektivitet och CO2-utsläpp där samspelet mellan sektorer är centralt.

Projektet utgör en viktig länk mellan aktuella teknikprojekt och andra tvärvetenskapliga systemprojekt kring bioresurser och bioekonomi. Syftet är att bidra till fördjupad kunskap och förståelse av samspelet mellan marknader, styrmedel och teknikval.

Skogligt biobränsle

Skogligt biobränsle kan spela en roll i att minska CO2-utsläpp från gruv- och metallindustrin genom att ersätta fossila energibärare och reduktionsmedel. Samtidigt är skoglig biomassa i fokus även för andra användningsområden, som produktion av gröna drivmedel eller kemikalier. Eftersom biomassan är en begränsad resurs påverkas konkurrenssituationen och de regionala marknadsförutsättningar för biomassan, vilket påverkar möjligheterna för gruv- och metallindustrin att ställa om till biobränslebaserad produktion.

Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om möjligheterna för svensk gruv- och metallindustrin att använda skogsbiomassa för att minska sina CO2-utsläpp, i ett system där samma begränsade råvara samtidigt efterfrågas av andra sektorer med liknande mål om minskad klimatpåverkan. Projektet är tvärvetenskapligt och använder geografiskt explicita teknoekonomiska metoder för att utvärdera teknikval och CO2-konsekvenser, länkat med ekonomisk marknadsanalys för att analysera tillgång och efterfrågan på skogsbiomassa.

Kontakt

Robert Lundmark

Robert Lundmark, Professor

Telefon: 0920-492346
Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Elisabeth Wetterlund

Elisabeth Wetterlund, Biträdande professor

Telefon: 0920-491056
Organisation: Energiteknik, Energivetenskap, Institutionen för teknikvetenskap och matematik