Hoppa till innehållet
Storskalig implementering av bioraffinaderier
Utvecklingen av kommersiella bioraffinaderikoncept är av strategisk betydelse för Sveriges utveckling till en biobaserad ekonomi. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Storskalig implementering av bioraffinaderier

Publicerad: 14 november 2017

I det här tvärvetenskapliga forskningsprojektet studerar vi hur vi kan öka förädlingsvärdet av skogsråvaran genom en storskalig utbyggnad av bioraffinaderier.

I projektet "Large-scale implementation of biorefineries - New value chains, products and efficient biomass feed-stock utilization" vill vi optimera användadet och produktionen av skoglig biomassa. Detta genom att studera tekniker för omvandling av biomassa, nya innovativa produktionssätt, kombinationer av produkter samt integrationsmöjligheter och samarbeten mellan industrier. 

Viktigt för den biobaserade ekonomin

Utvecklingen av kommersiella bioraffinaderikoncept är av strategisk betydelse för Sveriges utveckling till en biobaserad ekonomi. Bioraffinaderier bidrar till att ersätta fossila med biobaserade råvaror. Dessutom bidrar de till en smartare användning av biomassa, ökat förädlingsvärde samt utvecklingspotentialen av nya bioprodukter. Tekniska potentialer och industriella tillämpningar sammanlänkas med råvaruförsörjning samt marknads-, innovations- och policyaspekter. 

Ny kunskap och modellverktyg

Projektet är tvärvetenskapligt och omfattar integration av modeller som kan redogöra för samspelet mellan olika sektorer, som inkluderar geografiska variationer av utbud och efterfrågan av skoglig biomassa, och som kan fånga effekterna av förändrade marknadsvillkor och styrmedel.

För modellintegrationen kommer verktyg tas fram för att underlätta kommunikation och återkoppling mellan de ingående modellerna. Projektet syftar till att generera ny kunskap och ett modellramverk för avancerade systemanalyser relaterade till den svenska biomassa och dess roll i ett hållbart energisystem och industriell omvandling av processindustrin i riktning mot ett framtida bioraffinaderi branschen. 

Kontakt

Professor

Robert Lundmark

Lundmark, Robert - Professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-492346