Hoppa till innehållet
Elin Spegel
Elin Spegel, post doktor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet. Foto: Melina Granberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Hälsoekonomi breddar forskning

Publicerad: 3 maj 2018

Luleå tekniska universitet breddar sin ekonomiforskning genom ett samarbete med Region Norrbotten. Under två år ska Elin Spegel, post doktor i nationalekonomi, forska i hälsoekonomi. – Det kan till exempel handla om att utvärdera behandlingsmetoder vid stroke, nya tekniska lösningar eller värdet av screening, säger Elin Spegel.

Det finns många sätt att främja hälsa och förebygga ohälsa och teknologiska och medicinska framsteg gör att fler kan leva längre, samtidigt som det medför ökade vårdkostnader för samhället. Hälsoekonomi handlar om att utvärdera vilka insatser inom hälso- och sjukvården som ger mesta möjliga hälsa hos befolkningen, med utgångspunkt från de resurser som finns tillgängliga, och kan användas vid prioriteringar mellan behandlingar och förebyggande insatser. Hälsoekonomisk analys kan till exempel utvärdera om kostnaderna av nya medicinska metoder eller preparat står i rimlig relation till de hälsovinster de ger upphov till.

– Utöver finansiering kommer Region Norrbotten att bidra med aktuella problem och data, medan jag kommer att bidra med den ekonomiska analysen. Projekten utformas tillsammans med dem och samarbetet är en möjlighet för Region Norrbotten att bygga upp sin kompetens inom hälsoekonomi. För Luleå tekniska universitet är det en chans att bredda forskningen i nationalekonomi.

­I en hälsoekonomisk analys jämförs två eller flera alternativ avseende kostnader och hälsoeffekter. Kostnaderna kan bestå av resursanvändningen av vård och mediciner, men även av kostnader för sjukfrånvaro och arbetsnedsättning. Hälsoeffekterna kan till exempel mätas med livskvalitet-måttet QALY (Quality Adjusted Lifetime Years). Det finns olika metoder för att räkna ut förändringar i livskvalitet, men gemensamt är att de utgår från patienters självskattning av sitt hälsotillstånd. Genom att sedan räkna ut kostnaden per förändrad QALY kan olika behandlingsmetoder jämföras.

­– Region Norrbotten kommer kunna använda forskningsresultaten från det här samarbetet för att prioritera mellan alternativa behandlingsmetoder. Det innebär att invånarna i länet förhoppningsvis kommer få mer vård för pengarna. När landstingen gör prioriteringar inom vården så är kostnadseffektivitet en av tre principer. Till grund för prioritering ska även behov och solidaritet, samt människovärde vägas in. Så invånarna i länet behöver inte vara oroliga för att exempelvis patientgrupper med stora behov prioriteras bort även om kostnaden skulle visa sig vara hög, avslutar Elin Spegel.

Kontakt

Elin Spegel

Elin Spegel,

Telefon: 0920-492927
Organisation: Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

Taggar