Hoppa till innehållet
Studenter LTU

Hög utbildningskvalitet på Luleå tekniska universitet

Publicerad: 10 april 2013

Högskoleverket gör på uppdrag av regeringen oberoende utvärderingar av utbildningar vid Sveriges högskolor och universitet. Vid Luleå tekniska universitet fick fyra utbildningar högsta betyget Mycket hög kvalitet, tolv Hög kvalitet och på två krävs uppföljningar.

Två av utbildningarna vid Luleå tekniska universitet var absolut bäst i Sverige. 

– I Arbetsterapeutexamen var vi det ända lärosäte i Sverige som fick toppbetyget, Mycket hög kvalitet. I nationalekonomi master, var det bara Luleå tekniska universitet och Handelshögskolan i Stockholm som fick högsta betyget, Mycket hög kvalitet. De här utvärderingarna är oberoende och sker på uppdrag av regeringen, för att mäta den direkta kvaliteten av utbildningarna vid universiteten, till skillnad från andra mer populistiska rankningar. Därför är de mycket viktiga för oss, säger Johan Sterte, rektor vid Luleå teknsika universitet.

Det var i utbildningarna Nationalekonomi magister, Arbetsterapeutexamen, Engelska kandidat och Informationssäkerhet master som Luleå tekniska universitet, fick högsta betyget Mycket hög kvalitet i den oberoende statliga utvärderingen (2012).  Varje utbildning bedöms på en tregradig skala: Mycket hög kvalitet, Hög kvalitet och Bristande kvalitet

Förra året gjordes utvärderingarna av Högskoleverket. Den myndigheten har nu ersatts av Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet, som även den gör dessa utvärderingar, på uppdrag av Sveriges regering. Syftet med uppdraget är att säkra att det är hög kvalitet på högskole- och universitetsutbildningar i Sverige. Detta för att studenter som väljer att gå en utbildning ska känna sig trygga med vad de investerar sin framtid i, liksom arbetsgivare och för samhället.

För varje examen som ges vid universitet och högskolor har regeringen tagit fram nationellt gällande examensbeskrivningar. Universitetskanslersämbetet utvärderar all utbildning på grundnivå och avancerad nivå.  Utvärderingssystemet bygger enligt UK-ämbetet på ett uppdrag från regeringen och har tagits fram efter diskussioner med universitet och högskolor, Sveriges universitets- och högskoleförbund, Sveriges förenade studentkårer och företrädare för arbetslivet

Enligt UK- ämbetet ska utbildningarna utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Universitetskanslersämbetet undersöker hur väl studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

– I vår kommer nya utvärderingar av universitet och högskolor av UK-ämbetet. Nu närmast är det våra civilingenjörsutbildningar som ska utvärderas, säger Johan Sterte.

 

Toppbetyg på utbildningar vid Luleå tekniska universitet