I media: Toppuppdrag i EU till Magnus Ericsson

Publicerad: 15 mars 2013

EU-kommissionen har utsett Magnus Ericsson, adjungerad professor vid Luleå tekniska universitet och grundare av Raw Materials Group till föredragande om råvaror i EU-organet European Innovation Partnership.

EU-organet ska ta fram en försörjningsplan för råvaror, något som EU lider brist på och är starkt importberoende av, skriver tidningarna.