Hoppa till innehållet
Geologisk karta Europa. Bildkälla: Wikimedia Commons Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

I media: Vad är den geologiska informationen värd?

Publicerad: 23 september 2015

Går det att värdera den nytta samhället har av den geologiska information som SGU och andra tar fram? Eller annorlunda uttryckt – vad är det samhällsekonomiska värdet av geologisk information? I en forskningsstudie vid Luleå tekniska universitet undersöks både användning och upplevd nytta av geologisk information.

Häggquist, Elisabeth -

Organisation: Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Rum: A427 - Luleå»