Patrik Söderholm, professor inom nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Afrikansk landsbygd elektrifieras utan elnät

Publicerad: 10 december 2012

Den afrikanska landsbygden saknar el, vilket stryper den ekonomiska utvecklingen. Men ingen vill satsa på uppbyggnaden av elnät eftersom efterfrågan på ström saknas. Därmed uppstår en ond cirkel som forskare vid Luleå tekniska universitet vill hjälpa till att bryta.

– Vi ska ur ett ekonomiskt perspektiv ta reda på vilka möjligheter som finns för att elektrifiera landsbygden – utan att bygga ut elnäten – och vilken efterfrågan som skulle kunna skapas, säger Patrik Söderholm, professor inom nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet.

Projektet innebär fältstudier på den afrikanska landsbygden och att gräva intensivt och djupt för att hitta lösningar på fattigdomsfrågan.

– Vi kommer samarbeta med forskare i Tanzania och Mocambique för att förstå kontexten och vilka lösningar som kan fungera just där. Därför blir forskningen väldigt verklighetsnära och tillämpad.

Okonventionella lösningar med förnybar energi

Fokus ligger på förnybara energikällor och att ta tillvara på de rika naturresurser som finns i de flesta länder söder om Sahara.

– Genom att utnyttja sol, vind och vatten undviker man skadlig energianvändning, till exempel att skog huggs ner och bränns, säger Patrik Söderholm.

Forskningen inom nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet inriktar sig mot just energi-, miljö- och naturresursfrågor, men lösningarna i detta projekt kan komma att bli okonventionella.

– Tidigare har vi mest jobbat med i-landsproblem och studerat europeiska förhållanden. I den industrialiserade välden finns tydliga regler, fungerande institutioner och tillgång till finansiering. Nu måste vi undersöka hur detta fungerar ur ett u-landsperspektiv, säger Patrik Söderholm

Småskalig energiproduktion där medborgarna producerar sin egen el, vindkraftskooperativ med det lokala samhället som andelsägare och mikrolån kan vara möjliga lösningar på elektrifieringen samt bidra till en ekonomisk tillväxt där el efterfrågas.

Finansieringsfrågan i fokus för nationalekonomerna

Det tvärvetenskapliga projektet med tre samarbetspartners leds av professor Sverker Molander vid Chalmers tekniska högskola. Där undersöker ingenjörer de tekniska lösningarna, medan Göteborgs universitet forskar kring de statsvetenskapliga aspekterna.

– Vår uppgift på Luleå tekniska universitet är att ur ett ekonomiskt perspektiv studera hur de tekniska lösningarna kan realiseras.

En stor fråga är hur biståndspolitiken kan utformas för att stötta elektrifieringen. Enligt Patrik Söderholm är Norad, norska motsvarigheten till Sida, väldigt intresserade av projektet.

– Resultaten kan användas för att dra paralleller till många utvecklingsländer som förhoppningsvis kan ta sig ur fattigdomsfällan genom detta, avslutar Patrik Söderholm.

 

Formas finansierar totalt 6,1 miljoner kronor av, varav LTU:s del består av 1,9 miljoner kronor. Projektet pågår 2013-2015.