Linda Wårell
Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi Foto: Lars Andersson

Billigare järnmalm en utmaning för gruvnäringen

Publicerad: 26 september 2014

Statliga gruvbolaget LKAB aviserade nyligen om besparingar i verksamheten. Detta delvis på grund av ett allt lägre järnmalmspris. En prisutveckling som kan få konsekvenser för den svenska gruvindustrin.

– Nystartade företag som Northland Resources kan hamna i en bekymmersam situation om de låga järnmalmspriserna håller i sig. För ett mer etablerat företag som LKAB är det givetvis också negativt med en lägre prisnivå men de är bättre rustade att anpassa sina produktionskostnader, säger Linda Wårell, biträdande professor vid Luleå tekniska universitet som studerat järnmalmens prissättning.

Järnmalmspriset fortfarande högt

För Norrbotten, där gruvindustrin utgör en betydande del av ekonomin, kan konsekvenserna bli kännbara.

– Om ett lägre järnmalmspris består under en längre tid kan det innebära att relativt nystartade gruvföretag i regionen tvingas lägga ner sin produktion, säger Linda Wårell som dock inte anser att finns någon större anledning till oro.

– LKAB har överlevt under tider med ett betydligt lägre järnmalmspris och vi ska komma ihåg att dagens pris fortfarande är högt om vi ser det i ett historiskt perspektiv.

Rekordår runt 2010

I dag ligger prisnivån för järnmalm på cirka 80 dollar per ton vilket är mer än en halvering av priset jämfört med rekordåren runt 2010.

– Den här snabba nedgången beror dels på ett ökat utbud av exporterat järnmalm från de största leverantörerna på marknaden men också på att Kinas efterfrågan bromsar in. Då Kina konsumerar ungefär två tredjedelar av all fraktad järnmalm i världen får en förändring i deras efterfrågan en väldigt avgörande effekt på prissättningen, konstaterar Linda Wårell som tror att priset kommer att fortsätta pendla även i framtiden.

Beroende av utvecklingen i Kina

– Det vi vet om framtida järnmalmspriser är att de kommer att vara beroende av utvecklingen i Kina och andra utvecklingsländer. Vi vet också att järnmalmspriserna kommer att vara konjunkturkänsliga och därmed variera både uppåt och nedåt beroende på konjunkturläget i de konsumerande länderna. 

 

Kontakt

Linda Wårell

Wårell, Linda - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»