Sandra Nguyen och Josefine Gustafsson
Sandra Nguyen och Josefine Gustafsson, 24 år har pluggat Internationell ekonomi kandidat vid Luleå tekniska universitet och tog examen i juni 2013. Foto: Melina Granberg

Fältstudier av mikrofinans i Indien

Publicerad: 23 augusti 2013

Josefine Gustafsson och Sandra Nguyen, alumner på Internationell ekonomi vid Luleå tekniska universitet, reste till Indien för att studera hur utbildningssatsningar i samband med mikrolån påverkar återbetalningsförmågan till finansinstituten.

I Indien används mikrolån för att stimulera småföretagande, men enligt Josefine Gustafsson har endast tolv procent av de som beviljas medel i landet erfarenhet av att driva en affärsrörelse. Utbildningsnivån är generellt låg och många kan inte läsa eller skriva. Därför misslyckas en stor del av låntagarna med att skapa en lönsam verksamhet. De lånar ännu mer och fattigdomen ökar istället för att minska.

Josefine Gustafsson och Sandra Nguyen är intresserade av Asien och har tidigare studerat i Kina, därför föll valet på Indien när det blev dags att skriva examensarbetet.

– Kina och Indien är båda ledande ekonomier just nu, så det var verkligen kul att komma dit och få uppleva de kulturmässiga skillnaderna men också den utveckling som Indien går igenom. Det var verkligen jätteintressant, säger Josefine Gustafsson.

Fyller en kunskapslucka

Josefine Gustafsson och Sandra Nguyen ville studera om återbetalningsnivån till mikrofinansinstituten blir bättre hos de låntagare som också får en ekonomisk utbildning.

– Det är inte många som har skrivit om just denna kombination med mikrolån och utbildning, varken på grundutbildnings- eller forskningsnivå. Området är ganska nytt, säger Sandra Nguyen.

Att genomföra en C-uppsats i Indien kan vara tålamodsprövande. Josefine Gustafsson och Sandra Nguyen berättar att det tog jättelång tid att få svar på mail och att få tag på rätt personer. Trots detta lyckades studenterna genomföra intervjuer med personer på två mikrofinansinstitut som vill vara anonyma, en bank och en välgörenhetsorganisation.

– Vid jämförelsen av den ideella organisationen och den nationella banken kunde vi se att det var ganska stor skillnad på återbetalningsnivån. Den ideella organisationen visade en återbetalningsnivå på 99,8 procent och de erbjöd också en formell utbildning. Det gjorde inte banken och där var motsvarande siffra 80-85 procent. Slutsatsen är att utbildning vid utlämning av mikrolån bidrar till en högre återbetalningsnivå, säger Josefine Gustafsson.