Hoppa till innehållet

Konferens om energiomställning

Publicerad: 25 augusti 2016

Konferensen Swedish Association for Energy Economics (SAEE) har under två dagar samlat akademiker, analytiker, beslutsfattare och branschaktörer för att diskutera Sveriges energiomställning.

En av huvudtalarna, energiminister Ibrahim Baylan, pratade mycket om regeringens och partiernas överenskommelse som innebär en övergång till ett helt förnybart elsystem 2040. Ministern ser ett samarbete med akademin som en förutsättning för att Sverige ska kunna nå sitt mål. 

En grundförutsättning för att vi har lyckats hitta en bred politisk överenskommelse var att vi engagerade både forskningen, intressenter och energisektorn. Vi bedrev seminarier och workshops där vi försökte höja vår kunskapsnivå. Utan det tror jag faktiskt inte att det hade gått, säger Ibrahim Baylan.

Många perspektiv möts

Konferensen har berört många perspektiv och olika utmaningar till den framtida omställningen av energisystemet. Allt från vilken teknik som behövs för att vi ska kunna minska koldioxidutsläppen, till ny infrastruktur för att kunna distribuera energi från till exempel vindkraftverk och hur utformningen av elmarknaden kan förbättras.

– Vårt uppdrag som forskare är att inkludera dessa problem när vi formulerar våra forskningsprojekt, för att försöka hjälpa till att lösa dem, säger Robert Lundmark, professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet och huvudansvarig för konferensen.

Huvudtalare var Hans Kreisel, vd Skellefteå kraft, Mikael Odenberg, generaldirektör Svenska kraftnät, Ibrahim Baylan, energiminister, Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör Energimarknadsinspektionen, Tomas Kåberger, professor Chalmers tekniska högskola, och Torbjörn Wahlborg, vice vd Vattenfall AB.

Dessutom föreläste drygt 50 forskare från lärosäten runt om i Sverige, Danmark, USA, Frankrike, Nederländerna, Österrike och Tyskland om sin forskning som berör området. Robert Lundmark förklarar att många internationella forskare är intresserade av de svenska och nordiska energimarknaderna.

Hur skulle du vilja summera konferensen?

– Det känns bra. Jag är grymt nöjd. Vi har haft bra uppslutning, bra talare och presentationer. Jag tror att många nya frön till samarbeten har såtts. Diskussionerna under sessionerna har varit konstruktiva och intressanta. Jag har fått höra att deltagarna var nöjda. Det är roligt att det finns ett sådant intresse för energifrågor i Sverige. Jag är speciellt nöjd med alla våra doktoranders presentationer. Energiforskningens utveckling och framtid bygger på dem. Vi har en välutvecklad och sammanhållen energiforskning inom flera ämnesdiscipliner här i Luleå, avslutar Robert Lundmark.

Taggar