Nationella strategier för översvämningar i fokus

Publicerad: 13 juni 2012

Med ökad nederbörd och klimatförändringar stiger risken för översvämningar. LTU-forskarna Maria Pettersson och Kristina Ek, verksamma inom rättsvetenskap respektive nationalekonomi, jobbar nu tillsammans i ett nytt EU-projekt som berör detta område.

– Projektet Star Flood handlar om att undersöka hur olika länder implementerar EU:s översvämningsdirektiv, berättar Kristina Ek.

– Vi ska hitta fungerande strategier för hantering av vatten. Därför behöver vi kartlägga vilka strategier som används i dagsläget och utvärdera dem, förklarar Maria Pettersson.

Det finns olika sätt att hantera översvämningar. Ska vi jobba förebyggande och låta vattnet anpassa sig till oss, eller ska vi anpassa oss efter översvämningarna? Och hur hanterar man situationen när katastrofen är ett faktum? Dessa strategier kan se helt olika ut beroende på i vilket land de genomförs.

– De länder som redan har haft stora problem med översvämningar och testat många strategier behöver komma vidare. I Holland, till exempel, gräver man diken och kanaler samtidigt som man fortfarande bygger hus flera meter under vattennivån, säger Kristina Ek.

– Sverige är intressant ur det perspektivet att vi inte har haft så stora problem tidigare. Vi kan i princip börja från noll och välja våra strategier på ett helt annat sätt, berättar Maria Pettersson.

Tre områden i fokus

Projektet är i startgroparna och resultaten kommer att baseras på studier av tre områden: Torneådeltat, Karlstad och Göteborg.

– Karlstad har en översvämningssamordnare, vilket betyder att de är på gång. Göteborg är den mest översvämningsdrabbade regionen i landet, säger Maria Pettersson.

– Torneådeltat är särskilt intressant eftersom det handlar om ett gränsområde. Det är inte bara ett land, utan två som ska enas om en strategi, förklarar Kristina Ek.

Definition av möjliga hinder

Forskarna kommer att titta på vad som påverkar möjligheterna att genomföra olika åtgärder. Vilka hinder kan det finnas för själva implementeringen av översvämningsdirektivet?

– Sverige har exempelvis en väldigt decentraliserad struktur där varje kommun kan ta egna beslut om vilka strategier som man vill använda. Det ska bli intressant att se på vilket sätt detta påverkar möjligheterna för en effektiv implementering av direktivet säger Maria Pettersson.

– Från den ekonomiska sidan kommer vi till exempel att undersöka hur olika människor värderar olika strategier. Om det exempelvis är viktigare att bevara en kulturhistorisk miljö än att göra ingrepp för att förebygga översvämningar, berättar Kristina Ek.

Star Flood finansieras av EU:s sjunde ramprogram och löper under 3,5 år. Hela projektet utgörs av 337 miljoner euro, varvid LTU:s del består av ungefär åtta miljoner kronor. Förutom Maria Pettersson och Kristina Ek medverkar fler forskare från Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Belgien, Polen och Frankrike. En betydande roll har även teknikkonsultföretaget Grontmij Nederland.