Hoppa till innehållet
Linda Wårell
Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi Foto: Lars Andersson Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Nyutgåva om förändringar på råvarumarkanden

Publicerad: 22 maj 2017

Linda Wårell, biträdande professor i nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet har tillsammans med professor Marian Radetzki gett ut en nyutgåva av boken “A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy”. Boken fokuserar på de förändringar som skett på råvarumarknaderna sedan 90-talet.

Förlagan till den nyligen publicerade utgåvan är Marian Radetzkis bok, A Guide to Primary Commodities in the World Economy, som publicerades av förlaget Blackwell 1990. I den boken presenterade Radetzki kärnan av vad han hade lärt sig från över trettio års forskning om internationella råvarumarknader.

Råvaruboom aktualiserade boken

Tidpunkten för den publikationen var dock olycklig. Även om boken fick positiva recensioner fick den en begränsad uppmärksamhet, kanske främst eftersom råvarumarknaderna under hela 1980- och 1990-talet kännetecknades av tillbakagång. Situationen förändrades dramatiskt några år in i detta århundrade, när den mest kraftfulla och ovanligt varaktiga råvaruboomen påbörjades. Priserna på de flesta råvaror i alla kategorier; energi, mineral, livsmedelsprodukter och jordbruksråvaror formligen exploderade. Den befintliga produktionskapaciteten, som varit underprioriterad efter årtionden av tillbakapressade priser, kunde helt enkelt inte tillfredsställa den snabba efterfrågeexpansion som orsakades av stora ekonomiska framsteg i många utvecklingsländer, med Kina i spetsen. Nu väcktes åter frågan om försörjningstrygghet med insikten om att god tillgång på råvaror är oumbärlig, samt att även välmående dematerialiserande ekonomier inte kan överleva utan tillgång till råvaror. Mitt i råvaruboomen var därför en lämplig tidpunkt att ge ut den andra upplagan av Radetzkis bok, den här gången med titeln A Handbook of Primary Commodities in the Global Economy och publicerad av Cambridge University Press 2008 (första upplagan med den nya utgivaren).

Ökat fokus på hållbarhet

Den senaste utgåvan från 2017 utgör en uppdaterad och expanderad version av boken, där författarna har fokuserat på de förändringar som skett på råvarumarknaderna sedan den förra utgåvan. 2010-talet har varit en dramatisk period för de flesta råvaror i och med att en kraftig produktionsökning, i kombination med en svagare utveckling av efterfrågan, punkterade priserna och den kraftiga råvaruboomen fick därmed ett slut. Den nya utgåvan har en fördjupad analys av Kinas dominanta roll som råvarukonsument, finanskrisens inverkan på råvarumarknaderna, den extrema ökningen av handel av råvaror på elektroniska handelsplatser, energimarknadernas påverkan av utvinningen av skifferolja och skiffer gas, och slutligen effekter av ett ökat fokus på hållbarhetsaspekter.

Kontakt

Linda Wårell

Wårell, Linda - Biträdande professor

Organisation: Nationalekonomi, Samhällsvetenskap, Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle
Telefon: 0920-491941
Rum: A415 - Luleå»