Hoppa till innehållet
Kristoffer Bäckstrom har tilldelats NOAK:s ekonomipris och en vinstsumma på 10 000 kronor för sin uppsats "Innovation and public policy in solar energy: An econometric study based on patent counts".

Solenergi gav Kristoffer Bäckström ekonomipris

Publicerad: 30 november 2012

Kristoffer Bäckström, doktorand inom nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet, har tilldelats Norrbottensakdemiens ekonompris för det examensarbete som han skrev under sin tid som civilekonomstudent på LTU.

– Det är kul att få ett erkännande för det hårda arbetet som jag har lagt ned på uppsatsen och att det uppskattas. Priset är helt klart en motivationsfaktor för framtiden. Mitt nästa steg är att förkorta och omarbeta uppsatsen för att kunna skicka in den till en tidskrift under vintern, säger Kristoffer Bäckström.

 

Juryns motivering:

”Kristoffer Bäckström har skrivit uppsatsen ”Innovation and public policy in solar energy: An econometric study based on patent counts”, som är ett examensarbete (30 hp) i nationalekonomi på Civilekonomprogrammet. Uppsatsen använder patentdata för flera länder över en längre tidsperiod för att med hjälp av ekonometriska metoder studera hur energipolitiken påverkat innovationsbenägenheten i solenergiteknologi. Bäckström har gjort ett imponerande jobb med att samla in data och diskutera dess reliabilitet samt validitet. Han utgår från teorin om endogen (inducerad) teknisk utveckling och använder avancerade metoder (s.k. count data modelling) för att analysera effekterna av t.ex. stödformer och FoU (och deras interaktion) på patentbenägenheten. Uppsatsen genererar flera viktiga resultat och är så pass bra att den (i en förkortad version) skulle kunna publiceras i en erkänd vetenskaplig tidskrift.”