Hoppa till innehållet

Utbildning

Publicerad: 16 september 2011

Vår utbildning i nationalekonomi ger dig kunskap om hur samhällsekonomi fungerar och svaret på till exempel hur regeringen och riksbanken bedriver ekonomisk politik och vilka följder deras beslut får. Eller hur företag arbetar med strategiska beslut om produkter och priser.

Studier i nationalekonomi ger dig teoretiska och empirska verktyg för att analysera och utreda viktiga och intressanta samhällsfrågor. Nationalekonomi kan läsas som huvudämne i en examen, som en mindre del i ett program eller som enstaka fristående kurs.

Nationalekonomi är ett traditionellt akademiskt och teoretiskt ämne och som nationalekonom är man en samhällsvetare med omfattande analys- och utredningsförmåga. Arbetsmarknaden för den som har en avancerad examen i nationalekonomi är vanligtvis god. Nationalekonomiska enheten erbjuder en utbildning som syftar till att förbereda studenten för ett kvalificerat analytiskt arbete som samhällsvetare. Med utgångspunkt i individers, företags och politikers beslut analyserar och utreder nationalekonomer ett brett spektrum av nationella och internationella samhällsfrågor.

Några exempel på nationalekonomiska områden typiska för enheten är klimat och miljöfrågor, samhällets nyttjande av naturresurser, energiförsörjning och konkurrensfrågor. Även andra frågor som fattigdom, biståndspolitik, inkomstfördelning, den offentliga sektorns roll och uppgifter samt finansmarknaderna är intressanta för våra studenter. Makroekonomiska frågor som tillväxt, arbetslöshet, inflation och ekonomisk politik är också något som våra studenter har god analytisk förmåga inom.

Nationalekonomer har ett brett arbetsfält och återfinns inom privat näringsliv, regeringskansliet, statliga myndigheter, kommuner och landsting, bransch- och arbetstagarorganisatio­ner samt i interna­tionella organisationer.