Hoppa till innehållet

Magister- och masterutbildning

Publicerad: 21 december 2015

Kurser på avancerad nivå kan läsas dels som fristående kurser och dels inom ett magister-/masterprogram. Avancerade kurser bygger i mångt och mycket vidare på de kurser som erbjuds på fördjupningsnivå och studenter specialiserar sig inom ett av nationalekonomiska enhetens forskningsområden.

Nationalekonomiska enheten erbjuder ett antal kurser på avancerad nivå varav några bygger vidare från kurser på grundnivå. Målet med utbildningen är att ge fördjupade kunskaper i ekonomisk teori inom det valda området samt att ge förmåga att självständigt och kritiskt handskas med empiriskt material och tillämpa en vetenskaplig analysmetod samt att klart disponera och redovisa analysresultaten i avslutande uppsatser.

Studier på avancerad nivå krävs om man vill ta ut en magister- eller masterexamen med nationalekonomi som huvudämne.

Kurser - avancerad nivå

Utbildningsprogram