Hoppa till innehållet

Omvårdnad

Publicerad: 14 februari 2019

Forskning i omvårdnad har sin grund i human-vetenskapliga perspektivet.

Forskningsfrågor inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, LTU, handlar om hur hälsa kan främjas genom att förstå och tillgodose en persons behov och samtidigt tillvarata personens resurser för att uppnå och bibehålla hälsa. Vi fokuserar på hela livsspannet, barn, vuxna och äldre personer med närstående/familj. Studier pågår om åtgärder och interventioner för att främja hälsa, både förebyggande och för återhämtning, inom exempelvis akutsjukvård, psykiatrisk vård och inom vård för äldre. 

Mångsidig forskning

Ytterligare pågående forskning är digitala lösningar och nyttjandet av artificiell intelligens för en god och säker vård, och de etiska utmaningar som denna utveckling medför. Vi bedriver forskning med fokus på naturens betydelse för hälsa i den unika utemiljön i norra Sverige erbjuder. Hälsa och lärande gällande studenter och inom sjuksköterskans profession är ytterligare ett av våra forskningsområden, samt forskning med fokus på utveckling av personcentrerade och reflekterande arbetssätt inom vård och omsorg. Målet med vår forskning är att bidra med ny kunskap som bidrar till att personen kan uppnåhälsa och välbefinnande, även vid sjukdom, skada eller ohälsa. 

Läs mer om våra forskningsområden och pågående projekt:

 

 

 

Vid institutionen finns en aktiv och stimulerande forskningsmiljö med forskare inom ett flertal ämnen.