Hoppa till innehållet

Omvårdnad

Publicerad: 14 februari 2019

Den forskning som bedrivs inom forskningsämnet omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskap, Luleå tekniska universitet, har sedan ämnet inrättades 2004 utvecklats inom ett antal forskningsområden. Ett gemensamt fokus i forskningen inom dessa områden är tillämpad forskning, där förståelsen av personens behov vid olika hälsoproblem och hur de kan förebyggas är viktig. Ett annat fokus är betydelsen av olika vård- och omvårdnadshandlingar.

Läs mer om våra viktiga forskningsområden och pågående projekt:

Vid institutionen finns en aktiv och stimulerande forskningsmiljö som förutom forskare från omvårdnad också omfattar forskare inom fysioterapi, arbetsterapi och hälsovetenskap.