Hoppa till innehållet

Omvårdnad

Publicerad: 14 februari 2019

Den forskning som bedrivs inom forskningsämnet omvårdnad vid institutionen hälsa, lärande och teknik, Luleå tekniska universitet, har sedan ämnet inrättades 2004 utvecklats inom ett antal forskningsområden. Ett gemensamt fokus i forskningen inom dessa områden är tillämpad forskning, där förståelsen av personens behov vid olika hälsoproblem och hur de kan förebyggas är viktig. Ett annat fokus är betydelsen av olika vård- och omvårdnadshandlingar.

Läs mer om våra viktiga forskningsområden och pågående projekt:

Vid institutionen finns en aktiv och stimulerande forskningsmiljö med forskare inom ett flertal ämnen.