Hoppa till innehållet
omv äldre

Äldre personers liv och hälsa

Vår forskning har intentionen att främja delaktighet, välbefinnande, värdighet och ett gott liv bland äldre personer.

Utifrån denna gemensamma intention bedrivs forskning med utgångspunkt i olika teorier och modeller av betydelse för ett gott åldrande och med frågeställningar som avser att bidra till en god och nära vård. Vår forskning är grundad i ett personcentrerat förhållningssätt med målet att involvera den äldre personen och anpassa åtgärder och stöd efter personens behov och förutsättningar. Genom våra studier, vill vi tillsammans med andra aktörer, vara delaktiga i utvecklingen av en hälsofrämjande och proaktiv omvårdnadsforskning som på ett lättillgängligt sätt skapar nytta för äldre personer genom att stödja hälsa, egenvård, omsorg och vård.

Kontaktperson

 

Karin Zingmark

Karin Zingmark, Professor

Telefon: 0920-493500
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Forskare
 

Karin Zingmark

Karin Zingmark, Professor

Telefon: 0920-493500
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Britt-Marie Välivaara

Britt-Marie Välivaara, Universitetslektor

Telefon: 0920-493848
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Catharina Melander

Catharina Melander, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning distriktssköterska samt vård av äldre

Telefon: 0920-493469
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ingela Jobe

Ingela Jobe, Utbildningsledare Sjuksköterskeprogrammet

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Dokorander:
 

Albin Dahlin Almevall, Industridoktorand, Doktorand

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ariel Almevall

Ariel Almevall, Doktorand

Telefon: 0920-493894
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Therese Lindh

Therese Lindh, Doktorand

Telefon: 0920-493269
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik