Hoppa till innehållet
omv psykisk ohälsa

Återhämtning vid psykisk ohälsa

Återhämtning vid psykisk ohälsa och sjukdom handlar om att återhämta, återta, återupptäcka och återerövra sitt liv när det påverkats av sjukdom, vård och behandling.

Inom ämnet omvårdnad bedriver vi forskning om vad som främjar återhämtning, vad ett återhämtningsinriktat arbetssätt kan innebära och hur ett sådant kan utvecklas och bibehållas i vård och omsorg för personer med psykisk ohälsa och sjukdom. Särskild uppmärksamhet riktas mot reflektionens betydelse i detta. Forskning sker i samarbete med olika vårdverksamheter, andra lärosäten samt personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Ett viktigt fokus är att tillvarata erfarenhetsbaserad kunskap hos personer med egen erfarenhet av sjukdom, vård och behandling, samt hos vårdpersonal.

Kontakt: 

 

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Telefon: 0920-493227
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Forskare: 

 

Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Telefon: 0920-493227
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn-Looi, Universitetslektor

Telefon: 0920-493881
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Eva Lindgren

Eva Lindgren, Universitetslektor, Avdelningschef

Telefon: 0920-492219
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Silje Rysst Gustafsson

Silje Rysst Gustafsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492313
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Josefin Bäckström

Josefin Bäckström, Universitetslektor

Telefon: 0920-491037
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Johanna Salberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-492982
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Doktorander:
 

Anja Söderberg

Anja Söderberg, Universitetsadjunkt

Telefon: 0920-491062
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik