Hoppa till innehållet
omv akut

Att drabbas av akut sjukdom och skada

Forskningen inom området handlar om akut omhändertagande, om att drabbas av akut sjukdom eller skada, om att genomgå operation samt om samverkan inom exempelvis traumateamet.

Vidare handlar forskningen om återhämtning och hur det dagliga livet påverkas efter akut sjukdom eller en skada. Forskning har en personcentrerad utgångspunkt där värdighet, trygghet och en säker vård är centralt. I fokus för forskningen är personen som drabbats av akut sjukdom eller skada samt personens närstående. Därtill studeras vårdpersonalens perspektiv och teamsamverkan vid kritiska situationer. I forskningen medverkar såväl seniora forskare som doktorander och studenter på avancerad nivå.

Kontakt
 

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Forskare
 

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Angelica Forsberg

Angelica Forsberg, Universitetslektor

Telefon: 0920-492930
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Silje Rysst Gustafsson

Silje Rysst Gustafsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492313
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Katarina Leijon-Sundqvist

Katarina Leijon-Sundqvist, Universitetslektor, Utbildningsledare Röntgensjuksköterskeprogrammet

Telefon: 0920-492996
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Helena Nord Ljungquist

Helena Nord Ljungquist, Universitetslektor

Telefon: 0920-493846
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ulrica Strömbäck

Ulrica Strömbäck, Universitetslektor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning akutsjukvård

Telefon: 0920-492543
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Externa handledare: 

Liselott Lundvall, Linköping
Karin Jonsson, Umeå

Postdoktorer:

Anna Nordin, Karlstad
Maria Andersson, Karlstad

Doktorander:
 

Fanny Larsson

Fanny Larsson, Doktorand

Telefon: 0920-491619
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Marice Bäckström

Marice Bäckström, Universitetsadjunkt, Doktorand

Telefon: 0920-493548
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Theres Södereld, Doktorand

Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik