Hoppa till innehållet
Främja hälsa

Främja hälsa genom livet

Det hälsofrämjande perspektivet innebär att främja, lyfta upp, synliggöra och ge utrymme för god hälsa, oberoende av om personen är frisk eller inte.

 Hälsofrämjande arbete är processen att möjliggöra människors ökade kontroll över sin egen hälsa i syfte att förbättra den. Detta hälsofrämjande synsätt, där hälsa är något mer än frånvaro av sjukdom, fokuserar på hälsobringande faktorer.

Att främja hälsa under hela livsspannet utgår från människors sunda start i livet och sedan egen förmåga samt stödjande insatser för att upprätthålla en god hälsa under hela sitt liv.

Forskning visar att hälsa och lärande är starkt sammanflätade, fullgjord utbildning som slutförda gymnasiestudier, är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att främja hälsa och goda livsvillkor. I forskningen som bedrivs medverkar såväl seniora forskare som doktorander och studenter på avancerad nivå.

Kontaktperson
 

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Forskare

Catrine Kostenius

Catrine Kostenius, Professor

Telefon: 0920-493288
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Birgitta Lindberg

Birgitta Lindberg, Biträdande professor, Excellent lärare

Telefon: 0920-493856
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Päivi Juuso

Päivi Juuso, Biträdande professor, Utbildningsledare KUSSK

Telefon: 0920-493897
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Ulrika Löfgren

Ulrika Löfgren, Universitetsadjunkt, Doktorand

Telefon: 0920-493063
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Silje Gustafsson

Silje Gustafsson, Universitetslektor

Telefon: 0920-492313
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Anna Nygren Zotterman

Anna Nygren Zotterman, Universitetslektor

Telefon: 0920-493829
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Anna Jacobzon

Anna Jacobzon, Universitetsadjunkt, Doktorand

Telefon: 0920-492084
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Sebastian Gabrielsson

Sebastian Gabrielsson, Biträdande professor, Utbildningsledare Specialistsjuksköterska med inriktning psykiatrisk vård

Telefon: 0920-493227
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik
Gunilla Johansson

Gunilla Johansson, Universitetsadjunkt, Doktorand

Telefon: 0920-492446
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Taggar