Britt-Marie Välivaara
Britt-Marie Välivaara

Britt-Marie Välivaara

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
britt-marie.valivaara@ltu.se
0920-493848
E1006b Luleå

Publikationer

Artikel i tidskrift

Realising the seriousness – the experience of suffering a second myocardial infarction (2019)

A qualitative study
Strömbäck. U, Engström. Å, Wälivaara. B
Intensive & Critical Care Nursing, Vol. 51, s. 1-6
Artikel i tidskrift

Assessing BPSD with the support of the NPI-NH (2018)

a discourse analysis of clinical reasoning
Melander. C, Sävenstedt. S, Olsson. M, Välivaara. B
International psychogeriatrics, Vol. 30, nr. 4, s. 581-589
Artikel i tidskrift

Follow-up visit in an ICU (2018)

receiving a sense of coherence
Engström. Å, Rogmalm. K, Marklund. L, Wälivaara. B
Nursing in Critical Care, Vol. 23, nr. 6, s. 308-315
Artikel i tidskrift

Human capabilities in advanced dementia (2018)

Nussbaum's approach
Melander. C, Sävenstedt. S, Välivaara. B, Olsson. M
International Journal of Older People Nursing, Vol. 13, nr. 2
Artikel i tidskrift

Need for reassurance in self-care of minor illnesses (2018)

Gustafsson. S, Sävenstedt. S, Martinsson. J, Välivaara. B
Journal of Clinical Nursing, Vol. 27, nr. 5-6, s. 1183-1191