Git-Marie Ejneborn-Looi
Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn-Looi

Universitetslektor
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad
Institutionen för hälsovetenskap
git-marie.ejneborn-looi@ltu.se
0920-493881
S324 Luleå

Mobil: 070 328 12 36

Publikationer

Kapitel i bok, del av antologi

Ett personligt ansvar för god och säker vård (2019)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Ingår i: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå
Artikel i tidskrift

Recovery-Oriented Reflective Practice Groups (2019)

Conceptual Framework and Group Structure
Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Issues in Mental Health Nursing
Kapitel i bok, del av antologi

Reflekterande arbetssätt i psykiatrisk vård (2019)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Ingår i: Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundutbildningsnivå