Git-Marie Ejneborn-Looi
Git-Marie Ejneborn-Looi

Git-Marie Ejneborn-Looi

Senior Lecturer
Luleå University of Technology
Nursing
Nursing Care
Department of Health Sciences
git-marie.ejneborn-looi@ltu.se
+46 (0)920 493881
E1006 Luleå

Publications

Chapter in book

Ett personligt ansvar för god och säker vård (2019)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Part of: Vårdande vid psykisk ohälsa - på avancerad nivå
Chapter in book

Reflekterande arbetssätt i psykiatrisk vård (2019)

Gabrielsson. S, Ejneborn-Looi. G
Part of: Omvårdnad vid psykisk ohälsa – på grundutbildningsnivå
Article in journal

Easy but not simple (2016)

Nursing students’ descriptions of the process of care in a psychiatric context
Ejneborn-Looi. G, Sävenstedt. S, Engström. Å
Issues in Mental Health Nursing, Vol. 37, nr. 1, s. 34-42