Hoppa till innehållet
Ingela Jobe
Ingela Jobe

Ingela Jobe

Universitetsadjunkt
Luleå tekniska universitet
Omvårdnad
Omvårdnad och medicinsk teknik
Institutionen för hälsa, lärande och teknik
ingela.jobe@ltu.se
0920-493083
S314 Luleå

http://orcid.org/0000-0003-0329-721X

Presentation av mig själv

Jag är utbildad barnmorska och har haft förmånen att arbeta utomlands under flera år. Sedan 1 oktober 2016 är jag anställd som doktorand vid Luleå Tekniska Universitet. Min tid fördelas på 80% forskning och 20% institutionstjänstgöring. Mitt forskningsämne är inom omvårdnad och jag är doktorand inom projektet Min plan. Projektet ska ta fram nya arbetssätt när det gäller den samordnade individuella planeringen. Mina studier fokuserar på hur enskilda individer och deras närstående upplever den samordnade individuella planeringsprocessen.

Projekttitel: Den samordnade individuella planeringsprocessen - olika perspektiv

Huvudhandledare: Åsa Engström

Biträdande handledare: Birgitta Lindberg 

 

Artikel

 

LTU nyheter och media - Stora förbättringsmöjligheter för samordning av vårdinsatser

LTU nyheter och media - 23 miljoner för att stärka patientens roll i vården

 

 

Publikationer

Artikel i tidskrift

Health and social care professionals’ experiences of collaborative planning (2020)

Applying the person‐centred practice framework
Jobe. I, Lindberg. B, Engström. Å
Nursing Open, Vol. 7, nr. 6, s. 2019-2028
Artikel i tidskrift

Knowledge and views about coordinated individual planning from the perspective of active older adults (2019)

Jobe. I, Engström. Å, Lindberg. B
Clinical Journal of Nursing Care and Practice, Vol. 3, s. 17-26
Konferensbidrag

Perceptions of healthcare services and preference of factors related to care planning among active older persons (2019)

Jobe. I, Lindberg. B, Engström. Å
Paper presented at : ICIC 19- 19th International Conference on Integrated Care
Artikel i tidskrift

The care‐planning conference (2018)

Exploring aspects of person-centered interactions
Jobe. I, Lindberg. B, Nordmark. S, Engström. Å
Nursing Open, Vol. 5, nr. 2, s. 120-130