Hoppa till innehållet
e-hälsaMedium.jpeg
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

App i stället för läkarbesök

Publicerad: 28 januari 2013

Appar och annan kommunikationsteknik kan bli lösningen för hur EU-länderna ska klara vården
av en växande skara patienter som drabbats av de stora folksjukdomarna, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och högt blodtryck. LTU-forskarna Inger Lindberg och Siv Söderberg medverkar i EUs stora flaggskepp, forskningsprojektet Renewing Health där 8000 patienter i nio EUländer deltar.

- Med förebyggande egenvård och med teknik, där patienterna enkelt kan ta kontroll över sin sjukdom och över livsstilsfaktorer som kost och motion, kan vi underlätta för sjuka att hålla sig så friska som möjligt,säger Siv Söderberg.

Norrbotten är en av nio regioner som ingår i den stora studien. 700 norrbottningar mellan 30-94 årmedverkar. LTU-forskarna samarbetar med vården för att samla in och analysera data om patienternas blodtryck, socker m m. Via en app i e-tjänsten Mina vårdkontakter loggar patienten in med sitt bankid och får tillgång till uppgifter om sitt hälsotillstånd.

- Via applikationen rapporterar patienten in olika data som presenteras i en graf. Patienten kan tydligt se hur motion, matvanor och medicinering direkt påverkarhälsotillståndet, säger Inger Lindberg.

Appen är utvecklad vid LTUs forskningscentrum EIC, Centrum för innovation och e-hälsa. Den meddelandefunktion som finns i appen är en viktig del i patientens vardagsliv då den gör det enkelt att kommunicera direkt med distrikts-, diabetessjusköterska och läkare. Efter ett år av egenvård följs patienten upp både medicinskt och fysiskt. EUs mål är att resultaten av studierna i projektet ska genomföras i vården inom hela EU.

Delar av de guidlines som används för att utvärdera forskningsprojektet har Inger Lindberg och Siv Söderberg varit med och utformat. LTU forskargrupp kring ehälsa ligger långt framme inom områdena hälso-promotion, prevention och demenssjukdomar.