Hoppa till innehållet
Åsa Engström
Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Åsa Engström får Nordeas vetenskapliga pris

Publicerad: 8 november 2018

Åsa Engström, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, är 2018 års mottagare av Nordeas vetenskapliga pris.

– Det är en väldigt viktig och hedrande utmärkelse som betyder mycket för mig som person men också för ämnet omvårdnad. Min främsta ambition med omvårdnadsforskningen är att den ska leda till åtgärder som kan bidra till minskat lidande och att personer som drabbats av ohälsa eller sjukdom kan uppnå hälsa och välbefinnande igen, säger Åsa Engström, som riktar ett tack till Nordea och sina kollegor inom omvårdnad och hälsa på universitetet.

Nordeas vetenskapliga pris inrättades 2006 av Nordeas Norrlandsstiftelse och tilldelas forskare vid Luleå tekniska universitet som gjort framstående insatser för främjande av vetenskaplig forskning och utveckling. Prissumman är på 100 000 kronor.

– En viktig satsning från Nordeas del är att bli ledande inom hållbara finanser och göra det möjligt för våra kunder att ställa om till en hållbar framtid. Det känns därför både värdefullt och viktigt att få överlämna Nordeas vetenskapliga pris till en framstående forskare som kort och gott ägnat sin forskning åt att få människor att må bättre. För mig är detta ett fantastiskt uttryck för långsiktig hållbarhet, säger Anna Edin, kontorschef på Nordea i Luleå.

Utöver kontorschefen vid Nordeas kontor i Luleå utgörs priskommittén av rektor samt dekaner vid tekniska och filosofiska fakultetsnämnderna vid Luleå tekniska universitet.

Motiveringen för 2018 års pristagare lyder:

”Professor Åsa Engström har genom framstående insatser utvecklat Luleå tekniska universitets forskning inom ämnet omvårdnad – ett område av stor vikt för människors hälsa genom förebyggande, akuta och omhändertagande vårdinsatser.

Åsa Engström disputerade 2008 och har i sin omfattande vetenskapliga produktion fokuserat på hur det är att drabbas av akut, svår sjukdom eller trauma och hur akutsjukvård kan underlätta dessa upplevelser.

Hennes forskning belyser bland annat hur det är att genomgå en operation, hur nyblivna föräldrar upplevt en komplicerad förlossning med efterföljande intensivvård, samt sjuksköterskors erfarenheter av att vårda dessa familjer på IVA. Åsa Engström har också genomfört forskning kring den högteknologiska miljö inom vilken vård bedrivs i dag, något som resulterat i en översyn av vilka patienter som vårdas var.

Genom sin framstående forskning har hon byggt upp en stark forskargrupp vid Luleå tekniska universitet. Nationella och internationella samarbeten har resulterat i ett flertal gemensamma publikationer om respiratorbehandling och intensivvård.

Åsa Engström har en omfattande erfarenhet av att handleda doktorander. För närvarande är hon huvudhandledare för sex doktorander vid universitetet, samt även biträdande handledare för doktorander i omvårdnad inom akutsjukvård vid andra lärosäten. Förutom sin omfattande forskning tar hon ett stort ansvar for ämnet omvårdnads utveckling inom sjuksköterskeutbildningen på grund-, avancerad- och forskarnivå.”

Åsa Engström

Åsa Engström, Professor tillika ämnesföreträdare

Telefon: 0920-493875
Organisation: Omvårdnad, Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsa, lärande och teknik

I media:

Taggar