Hoppa till innehållet
Sebastian_Git-Marie_omvardnad
Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Looi forskar inom ämnet omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Dag med psykiatrisk omvårdnad i fokus

Publicerad: 13 maj 2015

På Internationella sjuksköterskedagen den 12 maj anordnade Vårdförbundet i Norrbotten tillsammans med Norrbottens läns landsting och Luleå tekniska universitet en heldag om psykiatrisk omvårdnad.

– Det är viktigt att lyfta sjuksköterskans roll och betydelse för psykiatrivården, men också peka på svårigheter och utmaningar som finns, säger Sebastian Gabrielsson, doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Under den Internationella sjuksköterskedagen deltog drygt 60 sjuksköterskor från olika verksamheter i länet. De fick tillfälle att diskutera och ta del av aktuell omvårdnadsforskning.

Från Institutionen för hälsovetenskap deltog Sebastian Gabrielsson och Git-Marie Ejneborn Looi, bägge psykiatrisjuksköterskor och doktorander.

Med utgångspunkt i egen forskning om omvårdnad i psykiatrisk slutenvård föreläste de om "Sjuksköterskans möjligheter och utmaningar i psykiatrin".

– Det är roligt att Vårdförbundet tog initiativ till en hel dag om omvårdnad. För oss är det väldigt värdefullt att träffa och diskutera med de sjuksköterskor som är kliniskt verksamma, säger Git-Marie Looi, doktorand i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.