Hoppa till innehållet
Basel Kikhia1.jpg
Basel Kikiha, forskare i omvårdnad på Institutionen för hälsovetenskap. Foto: Privat.

Forskare nominerade till regionfinal i Venture Cup

Publicerad: 15 december 2014

Den 16 december hålls regionfinal i Venture Cup Nord, Sveriges största entreprenörtävling, i Acusticum i Piteå. Basel Kikhia, forskare i omvårdnad, har tillsammans med forskare inom distribuerade datorsystem tagit fram produkten Memorizon. En produkt som har chansen att vinna i kategorin Life Science & Teknik och även bli totalvinnare, som sammanlagt får 100 000 kronor.

Vad är Memorizon?

– Memorizon är ett nytt företag som tillverkar produkter inom vårdområdet. Den viktigaste produkten i bolaget är ett lifelogging system, Memorizon, som kan användas av människor för att logga deras dagliga liv och hjälpa dem att diskutera sina livserfarenheter. Målgruppen är personer med mild demens och personer med autism.

Vad är speciellt med Memorizon?

– Memorizon är unikt eftersom det ger ett ICT-verktyg som bygger på reminiscens terapi, en erkänd metod för att hantera symtom på kognitiv försämring. Reminiscens terapi baseras på att diskutera dagens aktiviteter med en släkting eller en vårdare, vilket underlättar att komma ihåg delar av dagen.
Systemet samlar in data under dagen och loggar betydande information om personer, platser och aktiviteter. Det görs genom en kamera som bärs av användaren och tar bilder automatiskt. Sedan används programvaran Review Client, som är installerad i en PC eller laptop, till att analysera de insamlade bilderna, dela upp dem i aktiviteter och presenterar dem för användaren och vårdaren på ett organiserat sätt.

Aktiviteterna kan omorganiseras, ändras och namnges. De lagras sedan i en databas som hjälper användaren att dela sina livserfarenheter. Användaren kan även återkalla alla tidigare aktiviteter i livet baserat på personer, platser och tid.

Varför behövs den här produkten?

– Personer med kognitiv nedsättning, såsom mild demens och autism, har svårt att prata om sin vardag och dela sina livserfarenheter. Dessa svårigheter leder till mer isolering och depression för dessa människor, och det skapar en social börda när de kommunicerar med andra. Vissa personer med kognitiv nedsättning litar på minneshjälpmedel och bilder för att hjälpa dem att kompensera för sina kognitiva problem. Produkten Memorizon kan minska isolering och depression och förbättra kvaliteten på deras liv.

Vad skulle det betyda att vinna, dels kategorin och dels bli totalvinnare?

– Att vinna i Venture Cup kommer att driva vår verksamhet framåt och hjälpa oss att etablera ett första steg in på marknaden. Det råder ingen tvekan om att vinnaren kommer att få bra uppmärksamhet från media, vilket kommer att öka värdet av produkten.

Produkten är framtagen i samarbete mellan ämnena omvårdnad och distribuerade datorsystem. Hur har samarbetet fungerat och hur viktigt är det att samarbeta över gränserna?

– Det var en lyckad faktor att ha forskare från både de tekniska och kliniska domäner. Detta försäkrade en produkt med goda tekniska egenskaper och som accepterades av slutanvändarna. Utvecklingen gjordes av det tekniska teamet och validering utfördes av det kliniska teamet.

Om ni vinner, vad ska pengarna användas till?

– De vinnande pengar skulle hjälpa oss att täcka vissa grundläggande resekostnad när vi börjar lansera produkten och vill nå våra kunder runt om i Sverige. Dessutom kanske vi behöver en extern kompetens för att hjälpa oss i att planera försäljning och marknadsföring.

I projektet ingår Basel Kikhia och Stefan Sävenstedt, forskare i omvårdnad, samt Josef Hallberg, Niklas Karvonen, Johan Bengtsson, forskare inom distribuerade datorsystem.

Kontakt