Basel_Kikhia
Basel Kikhia är lagledare för forskargruppen som tävlar i Venture Cups regionfinal. Foto: Privat Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Forskare tävlar i Venture Cups regionfinal

Publicerad: 8 december 2015

Den 10 december tävlar Sveriges nominerade bidrag i Venture Cups regionfinaler. I Moment Affärsplan deltar forskare från Luleå tekniska universitet med sitt bidrag Sensorizon, ett system som synliggör förändringar av beteende och psykologiska faktorer hos personer med demens på demensboenden.

– Informationen från Sensorizon hjälper personalen att se förändringar i sömnvanor och humör, som har stor betydelse för vårdinsatserna. Sensorizon förbättrar markant planeringen och vårdkvaliteten vid demensboenden, säger Basel Kikhia, en av initiativtagarna.

Fokus på demensboenden

Sensorizon är resultatet från 4 års forskning och utveckling i EU-projektet Dem@Care. Tillämpningen av Sensorizon gör det möjligt att ge klinisk information till personal på demensboenden. Applikationen markerar de problem som personer med demens har i samband med sömn och stress, dessutom detekterar den beteendeförändringar hos personen. Detta hjälper personal att förstå behoven hos personen med demens så att de kan planera bättre kliniska interventioner, vilket i sin tur förbättrar kvaliteten på vården i demensboenden.

– Vårt fokus på är demensboenden, där det finns tydliga behov av mer automatisk övervakning. Sensorizon vägleder insatserna på demensboenden, så att de görs vid tidpunkter då de i hög grad förbättrar personens beteende och minskar de psykologiska effekterna av demens, säger Basel Kikhia.

Team med bred kompetens

Produkten är ett samarbete mellan forskare inom omvårdnad och datavetenskap vid Luleå tekniska universitet. Teamet är nära kopplat till hälso- och sjukvårdspersonal som kan säkerställa effektivitet och användbarhet för den föreslagna lösningen, och har dessutom goda förbindelser till regionala vårdaktörer och hela Europa. En av medlemmarna arbetar professionellt med sjukvård och har lång erfarenhet av att hantera etiska och statliga frågor gällande implementation av tekniska lösningar för att hjälpa människor med demens. De andra medlemmarna har deltagit i många E-hälsoprojekt och har kunskap om hur man skapar tjänster som är säkra och som tar hänsyn till personers integritet.

– Att vinna Venture Cup skulle driva vår verksamhet framåt och hjälpa oss att etablera ett första steg in på marknaden, säger Basel Kikhia.

Sensorizon tävlar i kategorin Life Science & Teknik. I varje kategori belönas en vinnare med 20.000 kronor. Av regionens fyra kategorivinnare tas sedan en totalvinnare fram som går hem med sammanlagt 100.000 kronor.  Vinnarna har sedan chans att ta sig vidare till Sverigefinalen som går av stapeln i Göteborg den 9 juni 2016. 

Kontakt

Stefan Sävenstedt

Stefan Sävenstedt, Professor emeritus

Organisation: Omvårdnad och medicinsk teknik, Institutionen för hälsovetenskap
Josef Hallberg

Josef Hallberg, Biträdande professor

Telefon: 0920-493177
Organisation: Distribuerade datorsystem, Datavetenskap, Institutionen för system- och rymdteknik