Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Karin Zingmark, adjungerad professor i omvårdnad, och Åsa Engström, professor och ämnesansvarig i omvårdnad. Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Gemensam utveckling av hälso- och sjukvården

Publicerad: 7 november 2016

Hälso-och sjukvården står inför stora utmaningar. Med två nya professorer i ämnet omvårdnad och med en nyligen påskriven avsiktsförklaring mellan Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting ska samarbetet både fördjupas och utvecklas.

– Vi har under många år samarbetat med Norrbottens läns landsting och har ett unikt samarbete kring utbildning och forskning med korta vägar till varandra trots stora organisationer. För att möta de utmaningar vi står inför ska vi kraftsamla kring gemensamma ansökningar och nyttja den kompetens och de nätverk vi har tillsammans, säger Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Stora utmaningar

I oktober tillträdde Åsa Engström som professor och ämnesansvarig inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet. Även Karin Zingmark, som arbetat både som FoU-chef och utvecklingsdirektör på Norrbottens läns landsting, tillträdde samtidigt som adjungerad professor i samma ämne. I sina roller står de inför stora utmaningar med hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning och hur en god hälso-och sjukvård kan säkras inför framtiden. Dessutom finns den demografiska utmaningen med åldersstruktur och geografin. Det är allt fler som behöver hälso-och sjukvård som ska ges av allt färre.

Stärka den akademiska miljön

Idag finns 2100 sjuksköterskor inom landstinget, men relativt få disputerade. Nu finns en möjlighet att stärka den akademiska miljön för sjuksköterskor och få kraft i omvårdnadsforskningen.
– Målsättningen är att samverka inom omvårdnad, utbildning och forskning, skapa större forskargrupper i samverkan med andra yrkesgrupper, hitta gemensamma forskningsperspektiv och få till intressanta forskningsfrågor som kan leda kliniken och vården framåt. Med två professorer i omvårdnad ökar den möjligheten, liksom möjligheten att profilera omvårdnad i praktik och teori, säger Karin Zingmark.

Tydlig profilering

Institutionen för hälsovetenskap har tydligt profilerat sig inom området för e-hälsa och då särskilt e-hälsa kopplat mot äldre. Centrumbildningen EIC, Centrum för Innovation och eHälsa, är en redan etablerad samverkan som fått en hel del externa medel som gör att olika framkantsprojekt för att möta framtiden med olika lösningar inom e-hälsa, projekt som exempelvis RemoDem, RemoAge och Cirocco.

– Andra tydliga inriktningar inom universitetet är akutsjukvård, psykisk ohälsa, äldre och digitaliseringen. Det är viktiga områden i samhällsförändringen som vi jobbar med och har stor kompetens inom, och kommer att utveckla ytterligare, säger Åsa Engström.

Tydliggöra samverkan

Nyligen skrev Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting på en gemensam avsiktsförklaring för att tydliggöra stärkandet av en långsiktig och strategisk samverkan inom regional utveckling, kompetensförsörjning, forskning och infrastruktur. Parterna vill tillsammans vara i framkant när det gäller att utveckla framtidens vårdutbildningar och kompetensområden, som stödjer den digitala strukturomvandlingen i hälso- och sjukvården, och även främja och stödja gemensamma ansökningar om forsknings- och utvecklingsmedel.

– Vi har sedan länge samarbetat med Institutionen för hälsovetenskap, men inte med andra delar av universitet. Framtidens hälso-och sjukvård behöver även samarbeta med tekniker, arkitekter, designers, entreprenörer och så vidare. Då kan vi få till riktigt intressanta forskningsprojekt som drar in pengar till universitet och möjliggör ännu mer kraftfull forskning, säger Karin Zingmark.

– Genom avsiktsförklaringen får vi jobba på en högre strategisk nivå som gäller hela universitet. Den signalerar att det är befäst på organisationsnivå, fortsätter Åsa Engström.

Strukturförändringar

Den första januari 2017 bildar Norrbottens läns landsting Region Norrbotten och får därmed det regionala utvecklingsansvaret.
– Att ta regionen in i framtiden gör man i samverkan med andra och universitet är en central aktör. Det handlar om att bygga hållbara strukturer för innovation, tillväxt och starka forskningsmiljöer i regionen. Som nya professorer bör vi alltså även jobba med större perspektiv. Vi har ett uppdrag att utveckla omvårdnaden, det ämne som vi har i vår professur, men med kopplingar till regionala utvecklingsfrågor, och där utvecklingen av hälso-och sjukvården är en mycket viktig del, säger Karin Zingmark.

Taggar