I media: "Stora kunskapsbrister i äldrevården"

Publicerad: 23 januari 2017

Stefan Sävenstedt, professor i omvårdnad vid Luleå tekniska universitet, pratar om att vårda gamla och multisjuka människor på ett värdigt sätt, vilket är en av de största samhällsutmaningarna.