Hoppa till innehållet
Foto: Erica Lång
Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Internationellt fokus på unga vuxna med psykisk ohälsa

Publicerad: 23 september 2016

Eva Lindgren ska som första forskare från Luleå tekniska universitet hålla ett föredrag på den kommande internationella kongressen ESCAP, European Sociaty for Child and Adolescent Psychiatry, om unga vuxna med psykiska ohälsa och den tunga börda det kan innebära att vara förälder.

– Eftersom ESCAP är en organisation med i huvudsak läkare känns det extra viktigt att få berätta om psykiatrisk omvårdnad, säger Eva Lindgren, forskare inom omvårdnad vid Luleå tekniska universitet.

Eva Lindgren blev kontaktad av kommittén för kongressen efter att de uppmärksammat hennes artiklar om unga vuxna med psykisk ohälsa och deras transition till vuxenliv och den förändring det innebär att flytta över från barn- och ungdomspsykiatrin till vuxenpsykiatrin. Fokus på hennes fördrag är den tunga börda det kan innebära att vara förälder till en ung vuxen med psykisk ohälsa som är i behov av mycket stöd och hjälp.
Det kan innebära ett förlängt dygnetrunt-föräldraskap, där de både blir vårdgivare och förälder samtidigt. Detta kommer jag att berätta om på kongressen men även väva ihop det med resultaten från de övriga studierna med där jag intervjuat unga vuxna i åldern 18-26 år och även personal från både barn- och ungdomspsykiatrin och vuxenpsykiatrin.

ESCAP, European Sociaty for Child and Adolescent Psychiatry är en organisation med mer än 20 medlemsländer och de anordnar en kongress i barn- och ungdomspsykiatri vartannat år. Sverige är representerade med Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, sfbup. I juli 2017 hålls kongressen i Geneve med temat Transition in a world of change.

– Det känns naturligtvis väldigt roligt att bli uppmärksammad på detta sätt och jag hoppas att det ska leda till en större spridning av mina forskningsresultat, säger Eva Lindgren.

Taggar