Hoppa till innehållet
brandsäkerhet 3
Päivi Juuso, Alexandra Byström, Petter Hansson och Carina Nilsson undersöker hur personal inom hemtjänsten upplever att de kan arbeta med brandskydd hos de äldre. Saknas på bilden gör Michael Försth. Foto: Karin Sjöberg Visa originalbild , Öppnas i nytt fönster/flik

Målet: att färre äldre dör i bränder

Publicerad: 17 november 2020

Bland de personer som avlider i samband med bostadsbränder sticker de äldre ut i statistiken. Vid Luleå tekniska universitet pågår forskning om hur personal i hemtjänsten upplever att de kan bidra till ökad brandsäkerhet.
– Vi vill undersöka om det är den bästa lösningen, säger Michael Försth, professor.

Trots att utbildningsinsatserna för personer över 65 år har ökat när det gäller brandsäkerhet har antalet dödsfall inte minskat.
– Det dör ungefär 100 per år i bränder. En stor del av dem är äldre personer, säger Michael Försth, professor i byggkonstruktion och specialist på brandsäkerhet.
Han berättar att syftet med forskningsprojektet är att fråga direkt i verksamheten hos hemtjänsten hur personalen anser att arbetet med brandsäkerhet fungerar.

Samverkan mellan forskare

I undersökningen får landets kommuner frågor om hur de arbetar med brandsäkerhet bland äldre, dessutom ska personal intervjuas.
– Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har en nationell vision om att dödligheten vid bränder ska minska, säger Carina Nilsson, lektor i omvårdnad.
MSB ingår även i det här forskningsprojektets referensgrupp.

Projektet är en samverkan mellan forskare inom omvårdnad och byggkonstruktion vid Luleå tekniska universitet.
– Vi ska undersöka hur personal inom hemtjänsten, både kommunal och privat, ser på möjligheterna att bidra till en bättre brandsäkerhet för äldre som bor kvar hemma, säger Carina Nilsson.

Enkät till alla kommuner

I en del av undersökningen ska det genomföras intervjuer med chefer och personal som arbetar närmast brukaren eller vårdtagaren.
Studenten Petter Hansson, som går sista terminen på brandingenjörsprogrammet, arbetar också med undersökningen.
– Jag har skickat ut en enkät till alla kommuner i Sverige och ställt frågor om hur de arbetar med brandsäkerhetsfrågor inom hemtjänsten, säger han.
Det handlar om frågeställningar som till exempel om personalen gör regelbundna kontroller när det gäller brandsäkerhet.
– Ett sådant här samarbete mellan olika ämnen ligger i linje med universitetets vision och vi kan nyttja varandras kompetenser, säger Päivi Juuso, biträdande professor i omvårdnad.

Vill undersöka vidare

Tanken är att den rapport som det här arbetet resulterar i ska kunna användas för att effektivisera hemtjänstens brandskyddsarbete. Svaren i undersökningen kan också vara ett av flera underlag som behövs för att bedöma om hemtjänsten är en lämplig aktör för att utföra brandskyddsarbete.
– Sedan kan vi gå vidare i så fall och undersöka hur vi når det bästa sättet att arbeta med de här frågorna för att färre äldre ska dö i bränder, säger Michael Försth.

Taggar